Webinar: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Datum objave: 15. marec, 2022

Webinar: četrtek, 7. april 2022, od 10. do 13. ure!

Inšpektorji preverjajo izvajanje določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1). Ste se letos že udeležili izobraževanja?

Na spletnem seminarju se boste seznanili s pomembnimi zahtevami ZPPDFT-1 in predvidenimi spremembami. Seminar je namenjen vsem, ki zaradi svoje dejavnosti, spadate pod zavezance za izvajanje ZPPDFT-1. Spoznali boste celoten pregled zakonskih obveznosti, ki jih morate poznati kot zavezanec za izvajanje zakona. Poudarek je na razlagi kako zakonske zahteve izvajati v praksi, na učinkovit in sorazmeren način, ki je skladen z vašo dejavnostjo. Le ob doslednem upoštevanju zakonskih določil, ste na "varni strani", tako se izognete morebitnim denarnim kaznim iz naslova neustreznega izvajanja zakona, ki so lahko zelo visoke, zato je udeležba na seminarju zelo priporočljiva.

Kdaj in kje: četrtek, 7. april 2022, od 10. do 13. ure, preko spleta.

Program:

 • Naloge zavezancev za izvajanje ZPPDFT-1
 • Predstavitev osnovnih pojmov
 • Pregled stranke (način in nabor informacij), statusi/tipi strank, nabor zahtevanih podatkov, ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke, uradni osebni dokumenti
 • Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva elektronske identifikacije
 • Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe
 • Prepustitev pregleda stranke tretji osebi
 • Ugotavljanje dejanskega lastnika pravne osebe
 • Poslovanje s politično izpostavljeno osebo, načini ugotavljanja politične izpostavljenosti
 • Pregled stranke iz visoko tveganih tretjih držav
 • Omejevalni ukrepi, analiza tveganja
 • Tveganje povezano s stranko, z geografskim področjem, s produktom ali storitvijo, drugi dejavniki tveganja, razvrščanje strank
 • Vrste pregleda stranke (»običajni«, poglobljeni in poenostavljeni pregled)
 • Spremljava aktivnosti strank, obravnava neobičajnih transakcij, sporočanje/zaznava sumljivih oseb/transakcij, indikatorji za prepoznavo PD/FT, predstavitev različnih tipologij in primerov iz prakse
 • Sodelovanje z Uradom za PPD, zaprosila/poizvedbe prejete s strani Urada za PPD
 • Vodenje evidenc in hramba dokumentov, tajnost podatkov
 • Izobraževanje zaposlenih, notranji nadzor
 • Omejitve po ZPPDFT-1
 • Sankcije za kršitve ZPPDFT-1.

Predavatelj: Andraž Trtnik se s področjem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v bančnem sektorju ukvarja preko 10 let, in sicer opravlja delo pooblaščenca za preprečevanje PD in FT. Aktivno sodeluje tudi na Združenju Bank Slovenije. Ker ga področje zelo zanima, se z njim ukvarja tudi samostojno, v okviru svoje dejavnosti. V letih dela na tem področju si je nabral veliko praktičnih izkušenj glede izvajanja določil ZPPDFT-1, tako s področja vzpostavitve sistemov v organizacijah, kot z vidika izobraževanj zaposlenih.

Kotizacija:

 • BREZPLAČNO za člane OOZ Škofja Loka*
 • BREZPLAČNO za člane Gorenjskih OOZ*
 • 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih OOZ*
 • 80 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot velja za ostale udeležence.)

Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna!

Udeleženci izobraževanja prejmejo POTRDILO O UDELEŽBI.

Rok za prijavo: 31. 3. 2022 preko E-PRIJAVNICE!

Dodatne informacije:

 • OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net
 • ostale Gorenjske OOZ (Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Tržič)