Vse o upokojevanju v letu 2022

Datum objave: 18. januar, 2022

Webinar: četrtek, 20. januar 2022, od 9. do 12.30 ure!

Vas zanima kakšni so pogoji za upokojitev v letu 2022? Kako lahko kljub upokojitvi še naprej opravljate dejavnost? Kakšen je postopek prekinitve delovnega razmerja v primeru upokojitve delavca? Potem ste vabljeni na webinar 20. januarja.

Pokojninski zakon omogoča kar nekaj finančnih spodbud za tiste zavarovance, ki se ne upokojijo takoj po izpolnitvi upokojitvenih pogojev, ampak upokojitev odložijo za nekaj časa. Dvojni status, ki omogoča kombinacijo aktivnega opravljanja dejavnosti tudi po upokojitvi je od leta 2016 dalje možen le preko instituta delne upokojitve. V zadnjih nekaj letih je bilo sprejetih še kar nekaj novel pokojninskega zakona, ki jih je vsekakor dobro poznati.

Splošni pogoji za upokojitev so v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju oz. t.i. ZPIZ-2, ki velja od leta 2013 načeloma enaki za vse kategorije zavarovancev. Zelo zaželeno je, da vsaj osnovne pogoje in značilnosti upokojevanja pozna bolj ali manj vsak zavarovanec, še posebej pa to velja za kadrovsko računovodske delavce.

To je pomembno poznati ne le zaradi pravočasne in pravilne izbire upokojevanja, ampak tudi zaradi morebitnih potreb odpuščanja presežnih starejših delavcev oz. delavcev pred upokojitvijo, saj za zakonitost odpovedi tovrstni skupini zaposlenih obstajajo specifični pogoji. Nepravilna izpeljava takšnih postopkov predstavlja lahko težave za odpuščenega delavca pri uveljavljanju denarnega nadomestila na zavodu za zaposlovanje, delodajalca pa lahko doleti visoka globa.

Kdaj in kje: 

četrtek, 20. januar 2022, od 9. do 12.30 ure, preko spleta.

Kratko iz programa:

 • Splošni upokojitveni pogoji in pogoji za nadaljevanje dejavnosti po upokojitvi v letu 2022;
 • Bistvene razlike med starostno in predčasno pokojnino;
 • Bonus in druge finančne vzpodbude za odlog upokojitve, pred in po noveli ZPIZ-2G;
 • Kdo je deležen dela pokojnine v višini 40 % in kdo ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe v višini 3%.
 • Značilnosti delne upokojitve;
 • Kako naj delodajalec, ki se v celoti upokoji, postopa z delavci?
 • Kako lahko starejši, bodisi podjetnik ali delavec, uveljavlja pravice na zavodu za zaposlovanje?
 • Kako lahko upokojenec zakonito dela (upokojenska pogodba, podjemna pogodba, avtorska pogodba, kratkotrajno delo)?
 • Kdo je deležen zagotovljene pokojnine v višini 620 € ?
 • Kaj so prinesle novele ZPIZ-2 v letu 2021?
 • Interventni PKP 7 zakon in »prisilno upokojevanje“?
 • Odgovori na prejeta vprašanja, diskusija

Seminar bo izvedel: Dušan Bavec, univ. dipl. prav., svetovalec specialist na OZS z 20 letnimi izkušnjami na področju delovnega in socialnega prava, avtor številnih predavanj in strokovnih člankov tako na temo odpovedi in drugih načinov prenehanja delovnega razmerja kot tudi na temo upokojevanja, kar je nujno poznati za primere odpovedi starejšim delavcem. Bil je član delovne skupine OZS ob sprejemanju reform pokojninskega sistema leta 2010 in 2012 pa tudi ob zadnji noveli ZPIZ-2G 2019. V mandatnem obdobju 2018-2022 je predsednik sveta ZPIZ-a. Je tudi predstavnik OZS v strokovni delovni skupini za spremljanje izvajanja Zakona o delovnih razmerjih, ZDR-1.

Kotizacija:

 • BREZPLAČNO za člane OOZ Škofja Loka*
 • BREZPLAČNO za člane Gorenjskih OOZ (Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Tržič)*
 • 50 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih OOZ*
 • 90 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot velja za ostale udeležence.)

Obvezna je spletna prijava na dogodek. Kotizacija se poravna pred pričetkom seminarja. Prijavljenim bodo prejeli podatke za izvedbo plačila, dan pred dogodkom pa gradivo in povezavo do dogodka.

Rok za prijavo: 19. 1. 2022

Dodatne informacije:

 • OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, sk.loka@siol.net
 • ostale Gorenjske OOZ (Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Tržič)