Webinar: Pripravite zaključni račun 2021 za s.p. samostojno

Datum objave: 17. februar, 2022

Webinar: četrtek, 3. marec 2022, od 9. do 12. ure preko spleta!

Na praktični delavnici bodo udeleženci izdelali zaključni račun za leto 2021. Primerno tudi za začetnike!

Delavnica je namenjena vsem, ki se boste samostojno lotili priprave zaključnega računa 2021 za samostojne podjetnike ter davčni obračun za normirance, ki ugotavljate davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih  stroškov. Seznanili vas bomo s ključnimi obveznostmi v zvezi s pripravo bilance stanja, izkaza poslovnega izida ter poslovnega izida, oblikovali opomnik ključnih dejanj v zvezi s pripravo omenjenih poročil, pregledali postavke bilance stanja in izkaza poslovnega izida ter davčnega obračuna, podali napotke za vpisovanje podatkov v poročila ter poračunali in obračunali akontacijo davka iz dejavnosti ipd. Obravnavali bomo tudi novosti, pomembne v letu 2022.

Kdaj in kje: četrtek, 3. marec 2022, od 9. do 12. ure, preko spleta.

Nekaj poudarkov iz webinarja:

 • Vodenje evidenc in poslovnih knjig za namene priprave davčnega obračuna in zaključnega poročila
 • Davek in davčna osnova
 • Akontacija davka iz dejavnosti
 • Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida (metodologija izpolnjevanja)
 • Prehod med načini ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov na ugotavljanje z upoštevanjem dejanskih stroškov
 • Prispevki za socialno varnost (določanje zavarovalne osnove)
 • Novosti na področju davkov v letu 2022
 • Odgovori na vprašanja udeležencev

Predavateljica: Urška Trobej, računovodkinja in predavateljica.

Kotizacija:

 • BREZPLAČNO za člane OOZ Škofja Loka*
 • BREZPLAČNO za člane Gorenjskih OOZ*
 • 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih OOZ*
 • 80 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot velja za ostale udeležence.

Rok za prijavo: 2. 3. 2022! Kliknite za ELEKTRONSKO PRIJAVO!

Organizator: OOZ Kranj v imenu Gorenjskih OOZ!

Dodatne informacije:

 • OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, sk.loka@siol.net
 • ostale Gorenjske OOZ (Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Tržič)