Webinar: Kako voditi in hraniti kadrovske evidence

Datum objave: 20. september, 2022

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) podrobno določa vodenje in seznam evidenc, ki jih mora o delavcih voditi delodajalec ter katere podatke morajo te evidence vsebovati.

Gorenjske OOZ (Radovljica, Domžale, Jesenice, Kamnik, Kranj, Škofja Loka in Tržič) v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije za lažje razumevanje tematike, za vas organiziramo webinar, kjer boste izvedeli katere so obvezne kadrovske evidence, kaj pravzaprav mora vsebovati personalna mapa delavca, koliko časa morate evidence hraniti, kako postopati v primeru prenehanja delodajalca, …  Med in po predavanju boste predavateljici lahko zastavili tudi vprašanja in nanje takoj prejeli odgovore.

Kdaj in kje: četrtek, 13. oktober 2022, od 9. do cca 11. ure, preko spleta.

Program:

 1. Obvezne kadrovske evidence:
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
 1. Personalna (osebna) mapa delavca
 2. Način vodenja kadrovskih evidenc
 3. Kraj hrambe kadrovskih evidenc
 4. Čas hrambe kadrovskih evidenc
 5. Prekrški pri vodenju kadrovskih evidenc
 6. Kako postopati v primeru prenehanja delodajalca
 7. Vlaganje prijav v socialna zavarovanja
 8. Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev

Seminar bo izvedla: Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, samostojna strokovna sodelavka-pravnica pri Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS), ki je hkrati tudi predstavnica delodajalcev v delovnih in pogajalskih skupinah za aktualno delovno pravno zakonodajo ter z dolgoletnimi izkušnjami pri zastopanju delodajalcev pred sodišči na področju delovnega prava, socialne varnosti in civilnega prava.

Gradivo boste prijavljeni prejeli dan pred dogodkom na elektronski naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

Kotizacija:

 • BREZPLAČNO za člane OOZ Škofja Loka*
 • BREZPLAČNO za člane Gorenjskih OOZ*
 • 50 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot velja za ostale udeležence.)

Rok za prijavo: 11. 10. 2022 na osnovi E-PRIJAVNICE!

Dodatne informacije:

 • OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, sk.loka@siol.net
 • ostale Gorenjske OOZ (Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Tržič)