Webinar 25.11.2021: Kako urediti delovna razmerja?

Datum objave: 17. november, 2021

Dobro pripravljena pogodba o zaposlitvi omogoča delodajalcu, da v primeru morebitnih kršitev pogodbe o zaposlitvi ali nastalih poslovnih razlogov, lahko brez večjih težav delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi.

Pogodba o zaposlitvi je pravni dokument, s katerim se delavec in delodajalec dogovorita o zaposlitvi in načinu sodelovanja. Da je pogodba sploh veljavna, mora v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih vsebovati določene obvezne elemente. Seveda pa na vsebino pogodbe o zaposlitvi vplivajo tudi zavezujoče kolektivne pogodbe in interni akti delodajalca. Dobro pripravljena pogodba o zaposlitvi omogoča delodajalcu, da v primeru morebitnih kršitev pogodbe o zaposlitvi ali nastalih poslovnih razlogov, lahko brez večjih težav delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi.

Na seminarju bo poudarek na pripravi različnih oblik pogodb o zaposlitvi, s posebnim poudarkom na pogodbi za določen čas (kjer računamo tudi dopust in regres) ter pogodbi s krajšim delovnim časom. Obravnavali bomo tudi področje zaposlovanja in odpuščanja, ter posebnosti, ki se nanašajo na varovane osebe, kot so invalidi in zaposleni na bolniškem staležu. Dotaknili se bomo tudi področja kršitev delovnih obveznosti v luči trenutnih covid ukrepov. Seveda bomo odgovorili tudi na vprašanja in dileme, s katerimi se srečujete v vašem podjetju.

Čas in kraj webinarja: četrtek, 25. november 2021, od 9. do 11.30 ure, preko spleta.

Program:

 1. Obvezne kadrovske evidence in predvidene spremembe
 2. Posebnosti pogodb o zaposlitvi
  • Pogodba o zaposlitvi za določen čas
  • Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
 3. Pasti zaposlovanja
 4. Kako ukrepati, kadar pride do kršitev pogodbe o zaposlitvi v luči trenutnih ukrepov
 5. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – vrste in postopek
  • Redna odpoved
  • Izredna odpoved
  • Varovane kategorije delavcev pred odpovedjo
 6. Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev

Seminar bo izvedla: Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, samostojna strokovna sodelavka-pravnica pri Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS), ki je hkrati tudi predstavnica delodajalcev v delovnih in pogajalskih skupinah za aktualno delovno pravno zakonodajo ter z dolgoletnimi izkušnjami pri sodnem zastopanju delodajalcev na področju delovnega prava, socialne varnosti in civilnega prava.

Kotizacija:

 • BREZPLAČNO za člane Gorenjskih OOZ*
 • 20 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih OOZ*
 • 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot velja za ostale udeležence.)

Rok za prijavo: do zasedbe prostih mest – ELEKTRONSKA PRIJAVA!

Dodatne informacije:

 • OOZ Kamnik, mag. Barbara Jančar Rozman, sekretarka, barbara.jancar@ozs.si, 01/ 83 19 810
 • OOZ Kamnik, Erika Mlakar, strokovna sodelavka, erika.mlakar@ozs.si, 01/ 83 91 738