Webinar: Izvajanje uredbe o embalaži in odpadni embalaži

Datum objave: 17. februar, 2022

Webinar: četrtek, 10. marec 2022, od 9. do 10.30 ure preko spleta!

Na webinarju se boste seznanili z obveznostmi, ki jih je v lanskem letu za podjetja, ki dajejo na trg v RS blago v embalaži oz. servisno embalažo prinesla Uredba o embalaži in odpadni embalaži ter spremembami navedene uredbe. V drugem delu boste lahko prisluhnili obveznostim na področju ravnanja z odpadki pri povzročiteljih, kjer vas bomo seznanili z zahtevami zakonodaje (ločeno zbiranje, označevanje posod, vodenje evidenc …) in spremembo navodil pri letnem poročanju o odpadkih. Za poročanje o odpadkih s strani povzročiteljev za leto 2021 do konca marca 2022, tako ponovno veljajo kriteriji, ki smo jih poznali že v preteklih letih.

Kdaj in kje: četrtek, 10. marec 2022, od 9. do 10.30 ure, preko spleta.

Program:

 1. Obveznosti pri dajanju embalaže na trg v RS po Uredbi o embalaži in odpadni embalaži in spremembe uredbe:
  • razlage glede na Uredbo, kdo je embaler, kaj je servisna embalaža, kdo je pridobitelj embaliranega blaga oz. servisne embalaže, kdo je proizvajalec oz. pridobitelj servisne embalaže;
  • obveznosti pridobitelj blaga v embalaži za lastno uporabo;
  • kdo so zavezanci za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, kdaj je potrebno imeti pogodbo z DROE;
  • poročanje zavezancev o masi in vrsti embalaže, ki je bila prvič dana na trg v letu 2021 za obdobje od 1.1.2021 do 30.6.2021;
  • novosti in spremembe Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki veljajo od 31.12.2021 dalje.
 2. Obveznosti pri ravnanju z odpadki:
  • zahteve, ki jih morajo izpolnjevati povzročitelji po posameznih vrstah odpadkov;
  • vodenje evidenc, primeri evidenčnih tabel;
  • izdelava in priprava potrebne dokumentacije;
  • ­odpadki: ločeno zbiranje, začasno shranjevanje, označevanje posod;
  • poročanje, pooblastila zbiralcem oz. predelovalcem;
  • ­ravnanje z nevarnimi odpadki pri povzročiteljih;
  • ­sprememba kriterijev za poročanje o odpadkih do 31.3.2022, zavezanci za poročanje in priprava letnega poročila o odpadkih – primeri.

Predavateljica: mag. Katarina Železnik Logar, ki je svetovalka na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, izdelave strokovnih ocen o vplivih na zrak, hrup, vodo, izdelave strokovnih ocen obremenitve okolja s hrupom, izdelave revizijskih poročil o vplivih na okolje, izvajanja okolijskega monitoringa vplivov na okolje, meritev meteoroloških pogojev,..

 Kotizacija:

 • BREZPLAČNO za člane OOZ Škofja Loka*
 • BREZPLAČNO za člane Gorenjskih OOZ*
 • 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih OOZ*
 • 80 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot velja za ostale udeležence. Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega računa!

Rok za prijavo: 9. 3. 2022! Kliknite za  ELEKTRONSKO PRIJAVO!

Morebitna predhodna vprašanja pošljite najkasneje do petka, 4. 3. 2022, na petra.ambrozic@ozs.si.

Dodatne informacije:

 • OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, sk.loka@siol.net
 • ostale Gorenjske OOZ (Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Tržič)