Davčni obračun za leto 2021 in spremembe davčne zakonodaje

Datum objave: 5. januar, 2022

Webinar: torek, 1. februar 2022, od 10. do 13. ure!

Davčni zavezanci morajo do 31. marca 2022 pripraviti obračun davka od dohodkov pravnih oseb in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021. Cilj seminarja je ponuditi udeležencem strokovno praktičen seminar, z napotki in priporočili za izdelavo. Na webinarju bomo obravnavali tudi spremembe davčne zakonodaje, ki začnejo veljati z letom 2022.

Kdaj in kje: 

torek, 1. februar 2022, od 10. do 13. ure, preko spleta.

Program:

 1. Razlike v ugotavljanju davčne osnove (po dejanskih/normiranih odhodkih)
 2. Poslovanje s povezanimi osebami (kaj je primerljiva tržna cena)
 3. Znižanje davčne osnove z izvzemom prihodkov (nepridobitna dejavnost, interventna zakonodaja, dividende in dobiček iz naslova odsvojitve)
 4. Davčno nepriznani odhodki (neverodostojna knjigovodska listina, bonitete, prikrito izplačilo dobička)
 5. Delno priznani odhodki (rezervacije, amortizacija, oslabitve terjatev, reprezentanca)
 6. Uveljavljanje davčnih olajšav (pogoji, višina, prenos)
 7. Spremembe davčne zakonodaje

Seminar bo izvedla: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 29 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji. Je članica Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem področju in avtorica številnih člankov z računovodskega in davčnega področja. V zadnjih treh letih je izvedla več kot 100 predavanj širom Slovenije.

Kotizacija:

 • BREZPLAČNO za člane OOZ Škofja Loka*
 • BREZPLAČNO za člane Gorenjskih OOZ (Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Tržič)*
 • 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih OOZ*
 • 80 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot velja za ostale udeležence.)

Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna!

Rok za prijavo: 31. 1. 2022 - ELEKTRONSKA PRIJAVA!

Dodatne informacije:

 • OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, sk.loka@siol.net
 • ostale Gorenjske OOZ (Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Tržič)