Webinar 29.11.2021: Izpolnjevanje pogoja PCT in nošenja mask po veljavnih odlokih

Datum objave: 22. november, 2021

O veljavnih interventnih ukrepih, kot tudi izpolnjevanju PCT pogoja ter nošenju mask je bilo že veliko povedanega, pa vendar so, v luči nenehnih sprememb, vprašanja in dileme postale naša stalnica. Zato bomo spletni seminar posvetili razjasnitvi dilem iz veljavnih odlokov, ki določajo uporabo ukrepa PCT in nošenja mask in pojasnili, kaj vse je v trenutnih razmerah pomembno za pravilno delovanje delodajalcev in samostojnih podjetnikov.

Čas in kraj webinarja: ponedeljek, 29. november 2021, od 10. do 11.30 ure, preko spleta.

Program:

 1. Splošno o izpolnjevanju pogoja PCT
 2. Izpolnjevanje pogoja PCT za osebe, ki opravljajo delo
 3. Izpolnjevanje pogoja PCT za uporabnike
 4. Izjeme od izpolnjevanja pogoja PCT
 5. Način preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT
 6. Krivdno ravnanje delavca ob preverjanju pogoja PCT
 7. Financiranje HAG testov in HAG testov za samotestiranje
 8. Kje je uporaba zaščitne maske obvezna po Odloku
 9. Izjeme od uporabe zaščitne maske
 10. Uporaba zaščitne maske pri opravljanju dela/dejavnosti
 11. Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev

Na spletnem seminarju bomo predvsem iskali odgovore na vprašanja:

 • s katerimi dokazili lahko zaposleni in uporabniki dokazujejo izpolnjevanja pogoja PCT
 • kaj lahko delodajalec od delavcev zahteva in kaj, zaradi varstva osebnih podatkov, ni mogoče
 • ustavili se bomo tudi na konkretnih dilemah iz inšpekcijskih pregledov, ki jih omogoča ohlapnost trenutno veljavnega Odloka
 • dotaknili se bomo vprašanja financiranja klasičnih HAG testov in HAG testov za samotestiranje
 • nošenje zaščitnih mask prav tako odpira vrsto nejasnosti in vprašanj, tako v primeru javnih kot zasebnih prostorov, ki se jih bomo v okviru seminarja prav tako lotili in pojasnili, kakšne so obveznosti delodajalcev v zvezi s tem
 • in še na mnoga druga aktualna vprašanja, udeleženci pa bodo imeli tudi sami možnost postavljanja vprašanj.

Seminar bo izvedla: Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, samostojna strokovna sodelavka-pravnica pri Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS), ki je hkrati tudi predstavnica delodajalcev v delovnih in pogajalskih skupinah za aktualno delovno pravno zakonodajo ter z dolgoletnimi izkušnjami pri sodnem zastopanju delodajalcev na področju delovnega prava, socialne varnosti in civilnega prava.

Kotizacija:

 • BREZPLAČNO za člane Gorenjskih OOZ*
 • 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih OOZ*
 • 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot velja za ostale udeležence.)

Rok za prijavo: 26. 11. 2021 oz. do zasedbe prostih mest - ELEKTRONSKA PRIJAVA!

Ob premajhnem številu prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi.

Na podlagi potrjene prijave ter pravočasno poravnane kotizacije boste dan pred dogodkom prejeli gradivo (prezentacijo) z navodili za povezavo na spletni dogodek. Dogodek bo potekal v živo, s prenosom preko aplikacije ZOOM.

Dodatne informacije: OOZ Jesenice, 04 58 33 450, andreja.strekelj@ozs.si