Vzorec Pravilnika o delovnem času in evidentiranju

Datum objave: 20. november, 2023

Sprejem pravilnika o delovnem času ni nujen, je pa priporočljiv. Nina Scortegagna Kavčnik, pravnica in strokovnjakinja za delovno pravo, je pripravila vzorec, ki ponuja številne možne izbire in vam omogoča, da ga lahko popolnoma prilagodite vašemu podjetju. Vzorec vsebuje 10 strani formata A4 in je oblikovan v Wordu.

Cena: 100 eur + ddv! Za člane OOZ Škofja Loka znaša znižana cena 85 EUR + DDV! 

Vzorec naročite TUKAJ! Možnost nakupa smo podaljšali do petka, 1. 12. 2023!  

Račun vam bo poslala avtorica neposredno na vaš e-naslov, prav tako tudi pripravljeni vzorec, ko bo plačilo izvedeno. Ob naročilu prejmete BREZPLAČNO tudi avtoričin vzorec Evidence o izrabi delovnega časa v Excelu.

Sprejem pravilnika o delovnem času je priporočljiv, če želite določiti vsaj:

 • koliko efektivnega delovnega časa boste delavcu šteli (če pride pred pričetkom delovnika in ostane po zaključku)
 • koliko efektivni ur na dan boste delavcu šteli, če imate gibljiv prihod in odhod z dela
 • koliko + ali – ur lahko prenese v naslednji mesec
 • kako boste delavcu efektivne ure šteli na službeni poti
 • kdo je odgovoren za neizrabo ali krajšo izrabo odmora
 • kdo je odgovoren, če delavec na terenu ne bo imel evidence o izrabi delovnega časa
 • kdo je odgovoren za netočno vodenje evidence o izrabi delovnega časa ipd.

Vsebina:

 • Pravica do odklopa (novost po ZDR-1D, ki jo morate na novo urediti)
 • Vodenje evidence o izrabi delovnega časa (vsebina vodenja, dolžnosti delavcev, vodenje na terenu, kršitve, hramba)
 • Delovni čas (razporejanje, odmor, premakljiv delovni čas, obvezna prisotnost, presežek in primanjkljaj ur, fiksen delovni čas)
 • Pripravljenost na delo doma
 • Neenakomerna razporeditev in referenčno obdobje
 • Začasna prerazporeditev delovnega časa
 • Izmensko delo (kaj je izmena, od kdaj se šteje)
 • Nadurno delo (odreditev, dovoljeno število nadur, varovane kategorije)
 • Službena pot v Sloveniji in tujini (štetje časa, potni nalog, vodenje evidence na poti)
 • Opravljanje dela na domu (na daljavo) (vodenje evidence, priznavanje delovnega časa)
 • Pravila in nadzor bolniške odsotnosti