Vračilo plačane cestnine v Italiji

Datum objave: 9. junij, 2016

OZS je podpisala tripartitno pogodbo skupaj s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem (SDGZ) in CTS, s katerim je dogovorila možnosti, da člani OZS, ki s tovornimi vozili prevažajo v Italiji tovor po avtocestah, lahko pod ugodnimi pogoji vsako leto del plačane cestnine dobijo nazaj in to za ekološka vozila razreda EURO 3 ali višje. Dogovor velja za vsa podjetja, ki opravljajo prevoze v Italijo – ne samo za podjetja, ki se ukvarjajo z avtoprevozniško dejavnostjo.

Na osnovi tega dogovora bo slovensko podjetje lahko vsako leto dobilo vrnjen del cestnine, ki je odvisen od ekološkega motorja tovornega vozila. Da bi podjetje to lahko pridobilo, bo potrebno plačati enkratno pristopnino 85 EUR. Podjetje bo za ureditev vračila cestnine za najbolj ekološka vozila plačalo le 2 % provizijo od zneska plačanih cestnin.

Več informacij dobite na OOZ Škofja Loka.