Vpis v imenik vodij gradenj na podlagi obrtnega dovoljenja se izteka

Datum objave: 21. april, 2022

Nov Gradbeni zakon (GZ-1), ki je stopil v veljavo 31. decembra 2021, določa, da se morajo v imenik vodij gradnje vpisati vsi izvajalci del na gradbenih objektih, katerih dela pomembno vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte.

Pogoji za opravljanje gradbenih dejavnosti se zaostrujejo

Za večino obrtnikov in podjetnikov – izvajalcev posameznih ali celotnih del na gradbenih objektih, ki opravljajo dela na področju splošnega in specializiranega gradbeništva, inštalacij in drugih zaključnih del v stavbah (tako novogradnje kot obnovitvena dela, popravila, vzdrževanje …), se pogoji za opravljanje del zaostrujejo. Velja za gradbince, krovce, elektro in vodovodne inštalaterje, strojne inštalaterje, ...

Obstajajo pa tudi izjeme

Izpolnjevanje pogojev za izvajalca del (vpis v imenik) ni potrebno le za izvajanje tistih zaključnih gradbenih del, ki nimajo pomembnega vpliva na izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte (od 25. do 34. člena GZ-1). Te so npr. mehanska odpornost in stabilnost, zaščita pred hrupom, varnost pri uporabi, varčevanje z energijo itd. Dela, ki lahko spadajo pod zaključna dela, za katere pogojev ni treba izpolnjevati, so npr. oblaganje tal in sten, steklarska in pleskarska dela in druga razna manjša zaključna gradbena dela, vendar s poudarkom, da je tudi pred izvajanjem teh del treba na vsakem objektu posebej preveriti ali morebiti ne vplivajo na predpisane bistvene zahteve.

Blažji pogoj v veljavi do 31. maja 2022

V imenik pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) se vpisujejo posamezniki, ki so ali mojstri s področja gradbenih dejavnosti ali pa so vpisani kot nosilci obrtnih dejavnosti na obrtnem dovoljenju.

Vendar pozor! Ta zadnji pogoj velja le še do 31. maja 2022! Po 1. juniju 2022 se bodo lahko posamezniki v imenik vpisovali le še na podlagi enega od opravljenih izpitov – mojstrskega, delovodskega ali strokovnega izpita.

Kako začeti s postopkom?

Svetujemo vam, da najprej preverite ali imate za opravljanje svoje dejavnosti izdano obrtno dovoljenje, prav tako pa tudi ali imate v Obrtnem registru zavedene prave podatke, kot so naziv, sedež, dejavnosti,…

Brezplačna pomoč in svetovanje

Brezplačno pomoč in svetovanje v zvezi z izdajo obrtnega dovoljenja in vpisom v imenik vodij gradenj vam nudi Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka (ooz.sk.loka@siol.net, 04 50 60 200).

Ne čakajte! Poskrbite za vpis v imenik vodij gradenj pravočasno!

  Vloga za vpis v imenik vodij del vam je na voljo TUKAJ.