Volitve 2022-2026

V letu 2022 se izteče mandat sedanjim članom upravnih organov naše zbornice. Volili bomo nove člane skupščine, predsednika naše zbornice, člane upravnega odbora, nadzornega odbora in ter izvršilne odbore in predsednike sekcij.

Vabimo vse člane, ki se želite aktivno vključiti v delovanje naše zbornice in njenih sekcij, da sporočite svoj interes, če ste zainteresirani sodelovati kot kandidat ali pa predlagate koga drugega iz svojega kraja. Veseli bomo vaših pobud in predlogov, ki jih bomo zabeležili ter upoštevali v predvolilnih postopkih.

Člani upravnih organov so tisti, ki zastopajo interese članstva in opozarjajo na probleme, sprejemajo politiko, vodijo in usmerjajo delo strokovnih služb v dobrobit vseh članov. Zelo pomembno je, komu zaupamo te pomembne naloge, zato vas vabimo, da sodelujete in posredujete svoje pisne predloge in pobude na naslov: Volilna komisija, OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka.

Predlogu morate priložiti pisno soglasje kandidata, ki ga objavljamo spodaj. Rok za vložitev predloga kandidature je 31.1.2022!

Priloge:

  1. Sklep o razpisu volitev v upravne organe OOZ Škofja Loka za mandatno obdobje 2022-2026 (objavljen v Loški obrti december 2021)
  2. Soglasje h kandidaturi za upravne organe OOZ Škofja Loka