UPRAVNI ODBOR

Sestavlja ga 11 članov:

 1. Marko Lotrič, Selca 120, 4227 Selca
 2. Jože Misson, Mestni trg 5, 4220 Škofja Loka
 3. Boris Mesec, Sv. Lenart 17, 4227 Selca
 4. Jernej Jezeršek, Hotavlje 7b, 4224 Gorenja vas
 5. Boštjan Stanonik, Zabrežnik 3, 4226 Žiri
 6. Polona Golija, Selca 86, 4227 Selca
 7. Milan Hafner, Hafnerjevo naselje 97, 4220 Škofja Loka
 8. Uroš Jenko, Frankovo nas. 132, 4220 Škofja Loka
 9. Miha Lavtar
 10. Matjaž Miklavč, Kidričeva cesta 22a, 4220 Škofja Loka
 11. Peter Podobnik, Hafnerjevo nas. 34, 4220 Škofja Loka