Ustavljen plačilni promet 29. marca 2024

Datum objave: 25. marec, 2024

V petek, 29. marca 2024, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa, saj evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval.

Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) v petek, 29. marca 2024, ne bo izvajala:

  • plačilnih storitev za proračunske uporabnike in
  • storitev negotovinskega plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam.

Kaj to pomeni?

To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade pri Finančni upravi 29. marca 2024, pravočasno poravnana, če je plačana že v četrtek, 28. marca 2024.