Usposabljenje iz prve pomoči – zbiranje interesa do 16. 5. 2022!

Datum objave: 9. maj, 2022

Na osnovi 1.čl. Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/99 in 64/01) ter Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. list RS št. 136/06), morajo delodajalci zagotoviti, da je v delovnem procesu v vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči. To prav tako velja za terensko delo.

To pomeni, da je delodajalec v primerih, ko ima delavce na različnih lokacijah istočasno (npr. gradbinec, ki ima odprtih več delovišč naenkrat), dolžan zagotoviti, da je na vsaki izmed lokacij kdo usposobljen za izvajanje prve pomoči.

Opozarjamo, da je veljavnost izpita omejena na 5 let!

Čas in kraj usposabljanja:

2. polovica maja ali 1. polovica junija 2022, v prostorih RKS - Območnega združenja Škofja Loka, Kidričeva c. 1, Škofja Loka.

Program:

  1. teoretični del v obliki predavanja,
  2. praktične vaje za razvijanje sposobnosti in spretnosti nudenja prve pomoči,
  3. preizkus znanja v obliki pisnega testa.

Kotizacija:

  • 75 EUR (z vključenim DDV) za člane OOZ Škofja Loka* in njihove zaposlene delavce
  • 97,80 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot velja za ostale udeležence.)

Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna!

Rok za prijavo interesa podaljšujemo do  16. 5. 2022!

Usposabljanje bo izvedeno le v primeru zadostnega števila interesentov!

Dodatne informacije in prijave: OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net