Usposabljanje oseb na področju mednarodne zaščite – javno povabilo ZRSZ

Datum objave: 19. april, 2022

Zavod RS za zaposlovanje je 19. aprila objavil novo javno povabilo delodajalcem za usposabljanje na delovnem mestu za osebe na področju mednarodne zaščite in tujce. Javno povabilo bo odprto najdlje do 31. marca 2023.

6-mesečno usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo prijavljeni v evidenci brezposelnih, ki imajo v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji priznano bodisi mednarodno zaščito, bodisi so pridobili začasno zaščito.

Poleg oseb s področja mednarodne zaščite so ciljna skupina usposabljanja tudi tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so brez znanja slovenskega jezika in delovnih izkušenj v Sloveniji in so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb 12 mesecev ali več ter so prejemniki denarno socialne pomoči.

Usposabljanje je namenjeno delovni in socialni integraciji vključenih oseb ter povečevanju njihovih zaposlitvenih možnosti. S pridobitvijo in krepitvijo znanj, veščin, kompetenc in spretnosti na konkretnem delovnem mestu si bodo vključene osebe odprle dostop do dela in zaposlitve in si povečale zaposlitvene možnosti na trgu dela.

Kandidirajo lahko delodajalci, ki imajo najmanj 5 zaposlenih in bodo izpolnjevali tudi vse druge pogoje za sprejem ponudbe ter pri merilih za izbor dosegli zadostno število točk.

Delodajalci oddajo ponudbo za izvedbo usposabljanja elektronsko na portalu za delodajalce. V ponudbi podajo opis programa usposabljanja, priložijo pa še slovarček najpogosteje uporabljanih strokovnih izrazov z delovnega mesta, kjer načrtujejo usposabljanje. Na Zavodu bodo zagotovili prevod slovarčka izrazov v jezik vključene osebe.

Delodajalci so na podlagi sklenjene pogodbe upravičeni do plačila mesečnega stroška izvedbe usposabljanja za udeleženca, ki znaša 373,00 EUR, ter do povračila stroška predhodnega zdravniškega pregleda za vključeno osebo.

Udeleženci usposabljanja sklenejo z ZRSZ pogodbo o vključitvi in prejemajo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja in Katalogom ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Več o povabilu najdete TUKAJ!