Ukrepi za pomoč gospodarstvu (17-julij, avgust 2021)

Datum objave: 19. avgust, 2021

Osveženo 19. 8. 2021

Objavljamo prejete novice od 1. 7. 2021 dalje v povezavi s koronavirusom: kakšni so sprejeti ukrepi vlade, informacije in navodila OZS ter njenih strokovnih sekcij, obvestila FURS-a..


19.8.2021

 1. Finančna uprava RS je izdala nov dokument oz. preglednico o vračilih nadomestil, prejetih na podlagi interventne zakonodaje (kdaj, kako). Najdete jo TUKAJ!
 2. OZS vztraja, da morebitne stroške obveznih testiranj krije država in ne delodajalec. Več o tem TUKAJ!
 

30.7.2021

1. Sprememba glavne dejavnosti zaradi unovčevanja bonov: Spremembo glavne dejavnosti pri samostojnih podjetnikih in gospodarskih družbah (d.o.o.) lahko vložite tudi preko točke SPOT (na naši zbornici). Podrobnejše informacije o postopku so vam na voljo TUKAJ. Kakšne pravne in dejanske posledice prinese sprememba glavne dejavnosti pa so na voljo TUKAJ.

2. Priznani PCR in hitri testi iz Bosne in Hercegovine: informacija je na voljo TUKAJ. 


29.7.2021

1. Zadnji dan za vložitev vloge za skrajšani polni delovni čas za obdobje od 1.7.2021 na ZRSZ: danes, 29.7.2021 je zadnji dan, ko lahko delodajalci, ki so zaposlenim odredili skrajšani delovni čas pred uveljavitvijo interventnega zakona (za obobje od 1.7.2021), vložijo vlogo za uveljavitev povračila nadomestila za skrajšani polni delovni čas preko Portala za delodajalce. Podrobnejša pojasnila so vam na voljo TUKAJ.

2. Ob vstopu v državo se priznajo tudi testi PCR in hitri testi iz Bosne in Hercegovine: Odlok z navedeno spremembo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu (predvidoma 30.7.2021) in velja do vključno 8.8.2021.

3. Spremenjen urnik delovanja klicnega centra za bone: Klicni center za bone, ki je na voljo na telefonski številki 08 200 1005 deluje od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih bodo za nujne primere dosegljivi preko e-pošte: bon.info@gov.si. Tehnična pomoč bo dosegljiva preko kontaktov Tehnične pomoči uporabnikom.

4. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J) začne veljati 7.8.2021. S spremembo se črta tiste dele določb, ki vsebujejo pogoj, da je telesna okvara nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. S tem se vsem zavarovancem s telesno okvaro, ne glede na vzrok njenega nastanka, omogoča, da pridobijo pravico do izplačila invalidnine. Spremembe in dopolnitve zakona so dostopne TUKAJ.


28.7.2021

Pogoje ukrepov za posamezne dejavnosti bodo pretresali v posebni delovni skupini: je eden od dogovorov današnjega srečanja vodstva zbornice, ministra za zdravje, vodjo svetovalne skupine za COVID-19, direktorja NIJZ in predstavniki vlade. Več o tem TUKAJ.


27.7.2021

1. Poročanje podatkov na REK-1: Na povezavi TUKAJ so vam na voljo primeri poročanja na REK obrazcu za:

 • Uveljavljanje subvencije za skrajšani delovni čas (za obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 6. 2021)
 • Nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (od 1. 6. 2020 do 30.6.2021)
 • Nadomestilo plače za skrajšani delovni čas (od 1. 7. – 30. 9. 2021)
 • Predlaganje REK-1 obrazca v primeru nadomestila za kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni), odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otrok

Podrobnejša pojasnila FURS-a pa so na voljo TUKAJ.


26.7.2021

1. Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji: Velja od 26. julija do vključno 1. avgusta. Odlok spreminja definicijo nočnih klubov in diskotek v t.i. storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure.

Še vedno ostaja pogoj PCT za potrošnike v igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač. Novost je, da je izrecno določeno, da dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ne sme biti starejše od 72 ur od odvzema brisa, dokazilo s testom HAG pa ne sme biti starejše od 48 ur od odvzema brisa. Ta pogoj pa ne velja v zunanjih prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, če je zagotovljena razdalja najmanj tri metre med robovi miz.

Novost je tudi obveznost ponudnika blaga in storitev, da preverja izpolnjevanje pogoja PCT za potrošnike pred vstopom v igralnice, igralne salone in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvene obrate, v notranje prostore, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v prostore gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostore, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač. Ponudniki blaga in storitev morajo prav tako na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti potrošnike, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno v vseh prej navedenih prostorih.

2. Unovčevanje bonov 21 je prepovedano za nakup tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov. Novica je objavljena TUKAJ.


23.7.2021

1. Pogoji vstopa v Slovenijo - med izjeme se dodaja čezmejne delovne migrante: Sprememba začne veljati od 23. julija in bo v veljavi do 15.8.2021 z možnostjo podaljšanja do 1.9.2021. Pri prehodu državne meje se bo upoštevala kot dokazilo pogodba o zaposlitvi, podpisana izjava delodajalca ali podobno dokazilo s katerim se utemeljuje razlog prehajanja meje. Za priznanje nove izjeme je potrebno imeti prebivališče v razdalji največ 10 km zračne črte od skupne mejne črte R Slovenije in sosednje države (upošteva se zračna razdalja s prosto dostopnim strežnikom in zemljevidi Googla) ter se vračati v 5 dneh po prehodu meje. Upošteva se stalno ali začasno prebivališče, kamor ne sodijo nastanitveni objekti, ki so kratkotrajen narave (npr. nastanitev v hotelih, turističnih objektih, avtokampih,...). Informacija objavljena TUKAJ.

2. Nova pojasnila o BONIH: FURS je dopolnil dokument "Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih in o bonih 21". Dokument najdete na strani FURSa v rubriki "vprašanja in odgovori" - TUKAJ.

3. Določitev glavne dejavnosti: Sprememba glavne dejavnosti lahko za sabo potegne tudi nekatere pravne in dejanske posledice, zato morajo poslovni subjekti v luči unovčevanja bonov (ki tudi zajema upoštevanje določenih administrativnih zahtev) najprej preučiti, ali izpolnjujejo pogoje za spremembo dejavnosti in ali se jim dejansko splača pristopiti k temu. Več o tem TUKAJ.

4. Posodobljena pojasnila glede povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas: MDDSZ je dne 22.7.2021 posodobilo pojasnila glede povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas, ki so dostopna TUKAJ in  TUKAJ.

5. Spremembe Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji: Novost je, da so ponudniki blaga in storitev dolžni potrošnike pisno opozoriti o obveznosti PCT pogoja in tudi preverjati njegov obstoj. Odlok začne veljati 26.7.2021 in velja do vključno 1.8.2021.

 

22.7.2021

1. Davčne počitnice: FURS se je odločil, da letos uvede tritedenske davčne počitnice, in sicer od 26. julija do 13. avgusta. V tem času ne bo pozival davčnih zavezancev, njihovih računovodij ali davčnih svetovalcev, da ji dostavijo kakšno dokumentacijo. Ne glede na to, pa bodo na FURS-u pripravljeni za davčne zavezance oz. vse tiste, ki bodo želeli opraviti kakšne aktivnosti na FURS-u. Tako bodo nemoteno potekale odmere davka na promet nepremičnin, odmere davka na motorna vozila, na dediščine in darila ter podobno. Izvajanje nalog po posameznih področjih bo potekalo v nekoliko omejenem obsegu. Delo na področju nadzora bo z zavezanci za davek potekalo le v postopkih, kjer so termini že bili predhodno dogovorjeni. Če zavezanec za davek ne bo dosegljiv oz. se na telefonski poziv ne bo odzval, mu bodo poslali pisni poziv po 15. 8. 2021. Izjema so zahtevki za vračilo DDV, kjer zaradi kratkih rokov za vračilo in interesa zavezanca za davek proces poteka kot običajno. Pozorni bodo tudi na postopke, ko je zadevo zaradi same narave oz. zaradi posebnih okoliščin potrebno obravnavati kot nujno (npr. postopki, kjer je potrebno paziti na zastaranje). Informacija v celoti objavljena TUKAJ.

2. Oddaja vloge za povračilo karantene v obdobju od 1. 7. 2021 do 13. 7. 2021: 22. julij, je zadnji dan za oddajo vlog za uveljavitev pravice do povračila izplačanih nadomestil plače za višjo silo/karanteno, v kolikor delodajalec uveljavlja pravico za čas pred uveljavitvijo zakona, to je za obdobje od 1. 7. 2021 do 13. 7. 2021. Vlogo lahko oddate ZRSZ elektronsko na portalu za delodajalce.


21. 7. 2021

1. Konec brezplačnega obveznega testiranja: Vlada z odlokom, ki ga je objavila 19. julija, ukinja brezplačno presejalno testiranje s hitrimi antigenskimi testi, ti se bodo delno izvajali še naprej, a le za določene skupine, ki so navedene v odloku. Med njimi pa seveda ni vseh tistih, ki se morajo redno testirati iz poslovnih razlogov, kot to opredeljuje trenutno veljavni odlok o prepovedi izvajanja storitev za potrošnike, ki za izvajalce določenih dejavnosti zahteva pogoj PCT.

Odlok o ukinitvi brezplačnega testiranja sicer stopa v veljavo šele 23. avgusta, je pa že sedaj jasno, da bo stroške testiranj, ki bodo še vedno obvezna, moral prevzeti nekdo drug. Kdo bo to, se še ne ve, trenutno pa velja, da morajo podjetja oziroma delodajalci za svoje zaposlene zagotoviti in plačati obvezna hitra testiranja in če bo ostalo pri tem, se bodo stroški poslovanja v tej točki povišali.

Kako bo v prihodnje, bo torej stvar razvoja dogodkov. Naša stanovska organizacija pričakuje povrnitev teh stroškov delodajalcem od države, zato si bo s predlogi in pozivi še naprej prizadevala v tej smeri.

Dodatne informacije o novostih so vam na voljo TUKAJ.

2. Čezmejno izvajanje storitev po novem: Spremembe in dopolnitve Zakona o čezmejnem opravljanju storitev so bile objavljene 20. julija, veljati pa bodo pričele s 4. avgustom 2021. Po novem bo čezmejno izvajanje storitev lahko uporabnik izvajal tudi z delavci, ki so bili napoteni k njemu, a le na podlagi dogovora z delodajalcem za zagotavljanje dela (sklenjeno delovno razmerje za ves čas napotitve). Tuji delodajalec, ki bo opravljal storitev, bo moral pred pričetkom izvajanja storitev prijaviti storitev pri ZRSZ.

Bistvena novost je, da se bodo čezmejne storitve lahko izvajale s strani tujega delodajalca največ 12 mesecev, a z možnostjo podaljšanja na 18 mesecev. To pomeni, da bo moral tuji delodajalec predhodno prijaviti čezmejno storitev na ZRSZ z obrazloženim obvestilom. V primeru, da tuji delodajalec nadomesti delavca z drugim napotenim delavcem ob upoštevanju istovrstne storitve in naziva delovnega mesta, se bodo te napotitve seštevale.

Tuji delodajalec bo moral v času čezmejnega izvajanja storitev v Republiki Sloveniji na kraju opravljanja storitve hraniti in na zahtevo nadzornega organa dati na voljo vso dokumentacijo, ki je predpisana z zakonskimi določili (ZČmIS-A).

Tudi tuje samozaposlene osebe bodo morale prijaviti opravljanje čezmejne storitve v Republiki Sloveniji in imeti ustrezno dokumentacijo.

V času napotitve tujega delavca v Republiko Slovenijo mora tuji delodajalec zagotoviti pravice po predpisih Republike Slovenije. Upoštevati pa mora kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti, kot druga zakonska določila slovenske zakonodaje.

Podrobnejše informacije so na voljo TUKAJ.


19. 7. 2021

1. Pojasnila MDDZS pri izvajanju ukrepa povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas ter ostalih pogojih ZIUPGT (pojasnila v celoti so na voljo TU): Še posebej izpostavljamo pojasnilo pogoja, ki določa, da mora biti opravljanje gospodarske dejavnosti s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno. Pri tem se upoštevajo tisti predpisi, ki neposredno onemogočajo oz. omejujejo opravljanje točno določene gospodarske dejavnosti in se tudi sklicujejo na točno določeno gospodarsko dejavnost (npr. omejitev zasedenosti nastanitvenih kapacitet). V kolikor kakšen splošni predpis posredno omejuje ali onemogoča opravljanje neke gospodarske dejavnosti (npr. omejitev števila ljudi na določenem prostoru oziroma po kvadraturi) se bo pri presoji pogoja upošteval tudi tak predpis v kolikor neposredno vpliva oziroma omejuje opravljanje določene gospodarske dejavnosti.

Ni pa po mnenju MDDSZ mogoče šteti, da je opravljanje gospodarske dejavnosti kot take onemogočeno ali omejeno v smislu izpolnjevanja pogoja, če so določeni zgolj pogoji pod katerimi se lahko gospodarska dejavnost opravlja, če le ti izhajajo zgolj iz varnostnih (preventivnih) razlogov zaradi preprečevanja širjenja okužb (npr. zagotavljanje ustreznega zračenja prostorov, zagotavljanje minimalnega stika med strankami oziroma potrošniki, razkuževanje prostorov in podobno). Prav tako zahteva po t.i. »PCT« (npr. za vstop v gostinski lokal, kinematografe, organizirane dogodke in podobno) ter pogoji, ki veljajo za prehod državnih mej (trenutno t.i. »PCT«) ne štejejo za omejitev.  Podobno velja tudi v primeru, ko je opravljanje gospodarske dejavnosti delodajalca omejeno ali onemogočeno posredno zaradi tretjih subjektov (npr. če delodajalec ne more ali omejeno opravlja dejavnost zaradi svojih poslovnih partnerjev, katerim je dejansko onemogočeno ali omejeno opravljanje dejavnosti - npr. avtobusni prevozniki omejeno opravljajo dejavnosti, ker je število turistov zmanjšano ali svetovalno podjetje omejeno opravlja dejavnost, ker se njegovi poslovni partnerji ne odločajo za njegove storitve).

Delodajalec je do povračila nadomestila plače upravičen zgolj v primeru, če izpolnjuje vse pogoje za upravičenost do povračila nadomestila plače, in sicer zgolj za čas, ko je opravljanje gospodarske dejavnosti s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno, delavcem pa je sicer ves čas lahko odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom od polnega. Delodajalec ob vložitvi vloge za delno povračilo nadomestila plače za skrajšani delovni čas poda izjavo, da mu je s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti na dan vložitve vloge. Ob vsakokratnem mesečnem uveljavljanju delnega povračila nadomestila plače nato delodajalec ponovno poda izjavo o tem ali mu je bilo v obdobju za katerega zahteva izplačilo omejeno ali onemogočeno  opravljanje dejavnosti in kratko pojasnilo kako oziroma s čim ter ali mu je bilo opravljanje dejavnosti v tem obdobju omejeno ali onemogočeno ves čas ali le delno. Podrobnejša pojasnila so vam na voljo TUKAJ.

2. Povračilo nadomestila plače za skrajšani delovni čas: Od 14. 7. 2021 lahko na portalu za delodajalce oddate vlogo za povračilo nadomestila plače zaradi skrajšanja delovnega časa. To pomeni, da zaposlenim, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, odredite delo s skrajšanim delovnim časom, ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje na delo. Povračilo izplačanega nadomestila plače uveljavljate za tisti del delovnega časa, za katerega ste zaposlenega napotili na začasno čakanje na delo (ko dejansko ne dela). Vlogo za povračilo nadomestila predložite v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, najkasneje do 30. 9. 2021. Pri tem obvezno priložite odredbe o skrajšanem delovnem času za zaposlene, ki ste jim odredili takšno delo. Pozor! Če ste zaposlenim odredili skrajšani delovni čas že pred uveljavitvijo zakona za obdobje od 1. 7. 2021, morate vlogo predložiti v 15 dneh od uveljavitve zakona, to je do 29. 7. 2021. Podrobnejše informacijo o ukrepu najdete na spletni strani ZRSZ - TUKAJ.


16. 7. 2021

1. Podaljšanje veljavnosti odlokov: Veljavnost odlokov v povezavi z obvladovanjem bolezni COVID-19 se podaljša do 25. julija 2021. Več o tem TUKAJ.

2. Začetek uporabe bonov: Na podlagi včeraj sprejete Uredbe o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov je od danes naprej omogočen začetek uporabe bona, ki ga je FURS poimenoval BONI21 (z namenom razlikovanja od lanskih turističnih bonov).

Več info o bonih najdete na spletnih strani FURS-a TUKAJ, kjer so vam na voljo tudi predstavitve v video oblikah.

3. Kje se lahko preveri, ali poslovni subjekt izpolnjuje pogoje kot ponudnik storitev, pri katerem se lahko unovčujejo boni? Postopek preverjanja vam je na voljo TUKAJ. Opozarjamo, da ponudniki niso dolžni sprejemati bonov, tudi če izpolnjujejo pogoje. Pri BON21 je dodatno predpisano, da ponudnik lahko določi najnižji možni znesek za koriščenje bona za posamezno opravljeno storitev. Zato je smiselno, da se pred koriščenjem bona pri ponudniku najprej preveri, ali ponudnik sprejema bone in ali je določil najnižji znesek, za katerega se bon lahko unovči.

4. Nove spremembe pri povračilu stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja: Vlada je ponovno izdala Uredbo o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Spremembe obsegajo:

 • sprememba višine kilometrine iz 0,13 na 0,18 eur/km,
 • neobdavčeno povračilo stroškov prevoza na delo znaša 140 eur/mesec, pri čemer ni vezano na dneve prisotnosti,
 • izbris pogoja o predložitvi potrdila o nakupu imenske mesečne vozovnice,
 • za zasebni sektor se nova uredba prične uporabljati pri obračunu za september 2021.

Ponovno poudarjamo, da je pravica do povračila stroškov prevoza na delo določena v delovnopravni zakonodaji (kolektivni pogodbi, podjetniški kolektivni pogodbi, internem aktu ali pogodbi o zaposlitvi). Spreminja se le davčna obravnava te pravice, pri čemer se neobdavčena višina izračuna glede na dopolnjene kilometre od prebivališča do sedeža podjetja (v preteklosti je bila vezana na javni prevoz), podredno pa do višine 140 eur/mesec (pogoj najmanj en dan prisotnosti na delo in oddaljenost najmanj 1 km). Novica je objavljena tudi na spletni strani FURS.


15. 7. 2021

1. Nove spremembe pri povračilu stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja: Vlada je ponovno izdala Uredbo o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Višina, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo, se vrača na višino 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, kot je veljala pred zadnjo spremembo uredbe za tiste, ki niso imeli možnosti javnega prevoza in čezmejne delovne migrante. Delojemalcu se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja najmanj do višine 140 evrov mesečno, čeprav bi bila višina neobdavčenega dela (razdalje in vrednosti 0,18 evra na kilometer), nižja.

Pogoja, pod katerima se delojemalcu povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja najmanj do višine 140 evrov, sta: - vsaj en dan prisotnosti na delu in - vsaj en kilometer oddaljenosti od kraja običajnega prebivališča delojemalca do delovnega mesta. Uredba se začne uporabljati za povračila potnih stroškov za mesec julij 2021 za delojemalce, na katere se nanaša dogovor med delodajalci in sindikati javnega sektorja, in za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za vse ostale delojemalce za mesec september 2021. Več o tem TUKAJ in TUKAJ.

 2. Povračilo nadomestila plače v primeru karantene ali višje sile: Delodajalci lahko uveljavljate ukrep od 1.7.2021 do 31.12.2021. ZRSZ obvešča, da je vloge možno oddati na Portalu za delodajalce od 15.7.2021. Podrobnosti o ukrepu karantene so vam na voljo TUKAJ in TUKAJ.

3. Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas: Delodajalci lahko v skladu z navedenim zakonom uveljavljate ukrep od 1.7.2021 do 30.9.2021.Vlogo vložite elektronsko na Portalu za delodajalce. K vlogi je potrebno obvezno priložiti odredbe o skrajšanem delovnem času. V skladu z zakonom so delodajalci upravičeni do povračila 80 % nadomestila plače (bruto II.). Višina povračila je omejena z višino polovice povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za leto 2020. Predhodno obveščanje o odrejenem skrajšanem delovnem času ni več potrebno. Obvezno pa je obveščanje Zavoda v primeru poziva delavca na polni delovni čas. Informacija objavljena TUKAJ.

 

14. 7. 2021

1. Za tranzit in mednarodni transport se ne zahteva pogoj PCT do 15.8.2021!

2. Danes začne veljati Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. julija 2021 (Ur.l.RS št. 112/2021 z dne 13. 7. 2021).

ZIUPGT prinaša določene nove ukrepe za pomoč gospodarstvu (povračilo nadomestila plače za skrajšan polni delovni čas) in turistični panogi (pomoč za financiranje regresa za letni dopust) ter uvaja nov bon, namenjen za storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture. Za več o novostih iz ZIUPGT glejte blog OZS, ki je dostopen tu.

3. Začel je veljati Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. julija 2021, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 112/21 z dne 13. 7. 2021.

ZNUPZ prinaša možnosti, ki jih je prej urejal ZZUOOP oz. PKP 5, da delodajalec na zavodu za zaposlovanje uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plač delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej. Več o novostih ZNUPZ: TUKAJ in TUKAJ.

4. Povračilo nadomestila plače v primeru karantene ali višje sile: Delodajalci lahko uveljavljate ukrep od 1.7.2021 do 31.12.2021. ZRSZ obvešča, da bo vloge možno oddati na Portalu za delodajalce, predvidoma od 15.7.2021. Podrobnosti o ukrepu karantene so vam na voljo TUKAJ.

5. Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas: Delodajalci lahko v skladu z navedenim zakonom uveljavljate ukrep od 1.7.2021 do 30.9.2021.Vlogo vložite elektronsko na Portalu za delodajalce. K vlogi je potrebno obvezno priložiti odredbe o skrajšanem delovnem času. V skladu z zakonom so delodajalci upravičeni do povračila 80 % nadomestila plače (bruto II.). Višina povračila je omejena z višino polovice povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za leto 2020. Predhodno obveščanje o odrejenem skrajšanem delovnem času ni več potrebno. Obvezno pa je obveščanje Zavoda v primeru poziva delavca na polni delovni čas. Informacija objavljena TUKAJ.

 

12. 7. 2021

1. Brezplačno web izobraževanje FURS-a o novih turističnih bonih za ponudnike storitev: V sredo, 14.7.2021 ob 13.00, bo potekalo spletno izobraževanje na temo novih bonov (BON21) in lanskoletnih turističnih bonov (TB), na katerega so vabljeni vsi poslovni subjekti, ki bodo imeli na dan unovčitve bona v Poslovnem registru Slovenije kot glavno dejavnost po SKD vpisano eno izmed zakonsko določenih dejavnosti (šesti odstavek 43. člena ZIUPGT), ki so pogoj za ponudnika storitev.

Na izobraževanju bo predstavljena vsebinska tematika, povezana s TB in BON21, in praktično predstavljen tehnični vidik unovčevanja bonov v sistemu eDavki. Na izobraževanje se pridružite s klikom na spodnje povezavo: SPLETNO IZOBRAŽEVANJE BON21

 

2. Povračilo stroškov prevoza: S spremembo Uredbe je v prvem odstavku 3. člena za neobdavčeno povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, določeno, da se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov v višini 0,13 evra na kilometer, medtem, ko je do sedaj veljajo osnovno pravilo, da se neobdavčeno povrnejo stroški javnega prevoza od običajnega prebivališča do mesta opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. Prav tako sta bili določeni dve izjemi in sicer:

 • če je bilo najbližje postajališče od običajnega prebivališča oddaljeno več kot en kilometer, se v davčno osnovo poleg povračila stroškov javnega prevoza ni vštevalo povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in le-temu najbližjim postajališčem (četrti odstavek 3. člena Uredbe) in
 • če delojemalec iz utemeljenih razlogov ni mogel uporabljati javnega prevoza, se v davčno osnovo ni vštevalo povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela (peti odstavek 3. člena Uredbe).

Torej, če so delodajalci doslej zaposlenim obračunavali povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini kilometrine 0,18 evra tudi v primerih, ko pogoji za to niso bili izpolnjeni (četrti in peti odstavek 3. člena Uredbe), bi morali razliko med tako izračunanim povračilom in ceno javnega prevoza vključiti v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

 

3. Ukinjajo se seznami držav in izenačujejo pogoji za vstop v Slovenijo: Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 je začel veljati 11.7.2021 in velja do vključno 23.7.2021, uporabljati se začne 15.7.2021. Ključne novosti so: - ukinjajo se seznami držav, - izenačujejo se pogoji za vstop v Slovenijo: za vse velja pogoj PCT, - dokazila so lahko tudi evropsko digitalno covid potrdilo in digitalno covid potrdilo tretje države, - ostajata le dve izjemi za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in negativnega testa, in sicer za dvolastnike in otroke, mlajše od 15 let, v spremstvu starša oziroma skrbnika. Več informacij je dostopnih TUKAJ

 

4. Ponovna vzpostavitev klicnega centra za informacije o novem koronavirusu: V ponedeljek, 12. julija 2021 se ponovno vzpostavlja klicni center za informacije o novem koronavirusu. Klicni center bo dosegljiv na brezplačni telefonski številki 080 1404, oziroma za klice iz tujine na +386 1 478 7550 od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.


8. 7. 2021

DZ je včeraj sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT). Zakon mora obravnavati še Državni svet, pričakujemo, da bo sprejet in objavljen v Uradnem listu prihodnji teden. Veljati bo pričel naslednji dan po objavi v Uradnem listu! Svetovalci svetovalnega centra OZS so pripravili naslednje bloge (povezave do prispevkov se skrivajo v nazivih):

 1. Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT)
 2. Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas
 3. Pomoč za financiranje regresa za letni dopust
 4. Boni za izboljšanje gospodarskega položaja na področju gostinstva, turizma, športa in kulture
 5. Rok za obveščanje davčnega organa o neizpolnjevanju pogojev upada prihodkov za prejeto pomoč v obliki nekritih fiksnih stroškov za obdobje 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

O novem zakonu pripravlja OZS tudi poseben webinar, ki bo potekal v torek, 13. julija, ob 10.uri. Program in prijavnico najdete TUKAJ!

 

5. 7. 2021

Vračilo sredstev po interventni zakonodaji: V prihodnjih dneh bo FURS preičel z izdajo odločb za vračilo srestev na podlagi izjav za vračilo, ki ste jih delodajalci predložili za intervnentne ukrepe na portalu eDavki. Več o tem TUKAJ!

Kaj smemo in kaj ne? najdete TUKAJ!

Rok za oddajo vlog se je iztekel 30. 6. 2021: Večina ukrepov po pretekli interventni zakonodaji je prenehala veljati 30. 6. 2021danes, nov interventni zakon pa je še v proceduri. Prenehali so veljati naslednji ukrepi:

 1. Mesečni temeljni dohodek za obdobje 4-6/2021
 2. Čakanje na delo
 3. Skrajšan delovni čas (pod spremenjenimi pogoji predviden v novem interventnem zakonu)
 4. Nekriti fiksni stroški za obdobje 4-6/2021
 5. Karantena in višja sila za delavce
 6. Delno povrnjen izgubljen dohodek (karantena in višja sila za samozaposlene)
 7. Odlog plačila prispevkov in davkov