Ugodnejši krediti za podjetja in dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Datum objave: 27. julij, 2016

V okviru KREDITNE SHEME, v katero svoja finančna sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka izboljšali obrestno mero dolgoročnim in kratkoročnim kreditom za kredite, ki se dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz že omenjenih občin.

Dolgoročni krediti se v okviru odprtih razpisov dodeljujejo za obdobje do 10 – ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 1,95 % p.a.

Sredstva lahko pridobite za:
  • nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,
  • nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter
  • nakup opreme in kmetijske mehanizacije.

Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 50.000,00 EUR, pri tem pa je pomembno, da najmanj 30 % celotne investicije podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji pridobi iz lastnih virov.

Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju tekočega poslovanja. Do vrednosti 20.000,00 EUR jih lahko za obdobje do 1 – ega leta pridobite po obrestni meri 1,8 % p.a.fiksno, nominalno.

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na našo zbornico ali pa na Razvojno agencijo Sora.

Ste član OOZ Škofja Loka? Preverite dodatne možnosti financiranja, ki jih članom ponuja naša zbornica.