Tečaj in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva – dodatni termin

Datum objave: 3. april, 2019

Na pobudo nekaterih članov, zbiramo interesente za tečaj in izpit iz varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva. Potekal bo v torek, 16. aprila 2019, ob 17. uri v veliki sejni sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2.

Vsebina:

 1. del: VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:
 • namen in cilj ukrepov varnosti in zdravja pri delu;
 • obveznosti podjetij glede zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev;
 • pravice in obveznosti delavcev glede varnosti in zdravja pri delu;
 • kaj pomeni izjava o varnosti z oceno tveganja s praktičnim primerom;
 • zakaj mora lastnik podjetja razmišljati o varnosti in zdravju pri delu;
 • zdravila in delovno mesto;
 • poškodbe pri delu in prva pomoč;
 • vzroki za nastanek nezgod pri delu in preprečevanje nezgod;
 • pravne posledice nezgod.
 1. del: POŽARNO VARSTVO:
 • osnove gorenja in gašenja;
 • vrste in način aktivacije gasilnih aparatov;
 • nevarnosti za nastanek požara;
 • preprečevanje nastanka požara;
 • oprema, naprave in sredstva za varstvo pred požarom;
 • izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom;
 • izvajanje aktivnih ukrepov varstva pred požarom;
 • način ukrepanja v primeru izrednih razmer.
 1. del: IZPIT IZ VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU
 • izpolnjevanje testa;
 • dogovor o praktičnem delu izpita (le za tista delovna mesta, kjer je to potrebno).

Tečaj in izpit bomo izvedli v sodelovanju z Gregorjem Gartnerjem, G VAR, svetovalcem na področju varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in promocije zdravja pri delu.

Kotizacija:

 • Prvi in drugi del sta za člane OOZ Škofja Loka in pri njih zaposlene delavce BREZPLAČNA, strošek v celoti krije OOZ Škofja Loka!
 • V tretjem delu bo sledilo izpolnjevanje testa. Cena tega dela znaša za člane zbornice in pri njih zaposlene delavce 10 EUR (z DDV)/osebo.
 • Za ostale udeležence, ki niso člani OOZ Škofja Loka, znaša strošek za vse tri dele (razen praktičnega) 25 EUR (z DDV)/osebo.
 • V cenah ni zajet praktični del izpita za tista delovna mesta, kjer je to potrebno, izvajal pa se bo naknadno v posamezni obratovalnici, po dogovoru z izvajalcem.

Rok za prijavo: 13.3.2019.  

Dodatne informacije in prijave: OOZ Škofja Loka, telefon 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net, SPLETNA PRIJAVA!

Izobraževanje se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani: https://www.ooz-skofjaloka.si/izobrazevanje/.