SVETOVANJE

PODJETNIŠKO SVETOVANJE

 • svetovanje pri ustanovitvi samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo
 • svetovanje pri spremembah in zapiranju podjetij
 • registracija samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo  v sistemu e-VEM (Vse na Enem Mestu)
 • izvajanje ostali postopkov preko portala e-vem (prijava davčnih podatkov, izbris s.p.-ja, pooblastila,…)
 • izdaja obrtnega dovoljenja, sklepa o vpisu v obrtni register
 • pomoč pri pridobivanju licence za opravljanje prevozov
 • pomoč pri izpolnjevanju najrazličnejših vlog

SVETOVANJE NA DELOVNOPRAVNEM PODROČJU

 • sestavljanje pogodb o zaposlitvi in obrazcev za zavarovanje
 • sestavljanje rednih in izrednih odpovedi ipd.
 • izdajanje sklepov o določitvi letnega dopusta

PRAVNO SVETOVANJE

 • pravno svetovanje in reševanje konkretnih problemov
 • prijava terjatev v prisilni poravnavi, stečaju
 • pomoč pri izterjavi
 • vlaganje predlogov za e-izvršbe
 • pisanje opominov
 • urejanje lastniških razmerij
 • svetovanje pri prodaji nepremičnin
 • svetovanje pri kupovanju nepremičnin
 • svetovanje na področju delovne zakonodaje
 • svetovanje v obligacijskih razmerjih
 • svetovanje pri zaščiti intelektualne lastnine

DAVČNO, FINANČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE

 • svetovanje pri davčnih, finančnih in računovodskih zadevah
 • svetovanje pri prodaji in nakupu osnovnih sredstev
 • svetovanje pri statusnem preoblikovanju podjetja
 • svetovanje pri prenosu poslovanja
 • svetovanje pri najemanju posojil, lizingov in drugih finančnih instrumentov
 • svetovanje pri sestavljanju poslovnih izkazov

POSLOVANJE S TUJINO

 •  informiranje o pogojih za opravljanje dela v tujini
 • priprava vloge za opravljanje storitve v tujini s prevodom in sodno overitvijo dokumentov po ugodnejših cenah 

OSTALE OBLIKE SVETOVANJA

 • svetovanje pri prijavah na razpise
 • svetovanje na področju varnosti pri delu
 • svetovanje na področju požarne varnosti
 • svetovanje na področju varstva okolja

Svetovalne storitve, ki jih ponujamo so za člane OOZ Škofja Loka brezplačne, nekateri svetovalni produkti pa so zaradi velikega obsega dela in poglobljenosti delno plačljivi skladno z veljavnim cenikom. Za nečlane so vse svetovalne storitve plačljive v skladu z veljavnim cenikom.

Naši člani so upravičeni tudi do svetovanja specialističnih svetovalcev v okviru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Več na tej povezavi.