Strokovna ekskurzija v Avstrijo

Datum objave: 8. junij, 2022

Vabljeni na voden ogled lesenih gradenj v okolici Gradca in ogled proizvodnje križno lepljenega lesa (CLT) Stora Enso WP Bad St. Leonhard GmbH. Enodnevno strokovno ekskurzijo organizira  Odbor tesarjev oz. Sekcija lesnih strok pri OZS.

Potekala bo v torek, 21. junija 2022. Odhod avtobusa bo tudi iz Škofje Loke ob 4.30 uri.

Program:

Rok za prijavo: sreda, 16. 6. 2022 oz. do zasedbe prostih mest!

Kotizacija: 30,00 EUR (vključuje DDV) na udeleženca. Poravnali jo boste pred odhodom, vendar šele po potrditvi prijave!

Prijavnico pošljete:

  • na e-naslov (iris.brkovic@ozs.si) ali
  • po faxu (01 50 54 373)  ali
  • po pošti (Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija lesnih strok, Celovška 71, 1000 Ljubljana).

Strokovno ekskurzijo sofinancirata partnerja Direktorat za lesarstvo pri MGRT in SPIRIT.

Soorganizatorja strokovne ekskurzije sta Holzcluster Steiermark GmbH in Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

PROGRAM!

PRIJAVNICA!