Strateško na avstrijski trg – vabilo SGZ

Datum objave: 20. april, 2022

SGZ - Slovenska gospodarska zveza v Celovcu je za slovenska mala in srednje velika podjetja pripravila program "Strateško na avstrijski trg" oz. SGZ Export Akademija. Udeležba je za podjetja brezplačna.

Projekt je zasnovan za slovenska podjetja, ki imajo v svoji strategiji vstop na avstrijski trg. Sodelovanje je za podjetja brezplačno, razen kritja nočitve pri poslovni delegaciji na Dunaj.

Podjetja sodelujejo na treh nivojih:

1.Izobraževanje: 4 tematsko strokovni moduli bodo potekali preko spleta. Trajanje posameznega modula bo trajalo od 09:00 do 12:00 ure.

  • MODUL1:  Medkulturne razlike (Olga Bulhac, MA) - 10. maj 2022
  • MODUL2:  Pregled zakonodaje in davčne politike v Avstriji (DDr. Marian Wakounig in dr. Roland Grilc) - 17. maj 2022
  • MODUL3: Marketing  in prodaja v Avstriji (Rudolf Ball) - 25. maj 2022
  • MODUL4:  Distribucija  in pomembni poslovni kontakti v Avstriji (Distribucija  in pomembni poslovni kontakti v Avstriji) - 31. maj 2022

2. Poslovna delegacija na Dunaj (predviden datum 9. – 10. junij 2022)

Program usposabljanja bodo nadgradili z obiskom avstrijskega tržišča. Namen poslovnega obiska je vzpostaviti prve poslovne stike na tržišču ter se povezati s slovenskimi podjetniki, ki so aktivni na avstrijskem tržišču in lahko ponudijo informacije iz prve roke. Eden izmed ključnih elementov poslovne delegacije je ogled dobrih praks s poudarkom na podjetjih, katerih strategija je močno usmerjena v trajnostne poslovne politike in zeleno transformacijo. Udeleženci sami krijejo stroške nočitve.

3. Mentorstvo avstrijskih podjetnikov (2 uri na podjetje)

Podjetja,  vključena v program spletnega seminarja, bodo imela možnost vključitve v program mentorstva, ki se prične v juniju 2022. Mentorji bodo iz vrst vrst upravnega in nadzornega odbora SGZ, ter iz vrst članov SGZ. Izbrani bodo glede na branžo podjejta, strategijo, velikost in interes podjetja. Mentorstvo obsega najmanj dve uri individualnega pogovora. Obliko in način sodelovanja bo dorečen individualno.

ROK ZA PRIJAVO: do petka, 6. maja 2022. 

Več informacij najdete TUKAJ!

Kontaktni podatki: Vesna Hodnik Nikolic, MBA - vodja SGZ, T: +43 (0) 463 508 802, M: +43 (0) 664 198 00 78