STORITVE

Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka izvaja različne dejavnosti in naloge, ki so navedene v njenem Statutu in letnih programih dela, sprejetih na sejah Upravnega odbora in Skupščine zbornice.

Bistvo zbornice je v povezovanju, zastopanju skupnih interesov obrtnikov in podjetnikov ter v strokovni podpori članom pri njihovem vsakdanjem poslovanju. Zbornica ima strokovnjake za davke, pravna vprašanja in druge dileme, s katerimi se pri poslu srečujejo obrtniki in podjetniki. V zbornici tako lahko kot član vedno dobite nasvet, informacije in nova znanja ter še veliko več.

Na OOZ Škofja Loka članom in nečlanom nudimo: