Ste uveljavljali pomoč zaradi visokih cen energentov za leto 2022?

Datum objave: 11. januar, 2023

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obveščata upravičence, ki so oddali vlogo za dodelitev pomoči zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina po Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina za 2022 (ZPGVCEP), da morajo do 31. januarja 2023 do 12.00 v aplikaciji JRP vnesti še dejanske podatke za izračun upravičenih stroškov iz. 5. člena ZPGVCEP, ki so jih v vlogi zgolj ocenili.

Aplikacija JRP (najdete jo TUKAJ!) bo za vnos dejanskih podatkov odprta od 15. januarja 2023 od 12.00 ure do 31. januarja 2023 do 12.00 ure.

Pri tem opozarjamo, da se - v kolikor do 31. januarja 2023 do 12.00 ure ne vpišete dejanskih podatkov - odrekate drugemu delu pomoči, saj na podlagi zgolj ocenjenih vrednosti (oktober, november, december 2022) niste do nje upravičeni.

Prav tako je potrebno do 15. januarja 2023 na e-naslov energenti@spiritslovenia.si poslati pisno obvestilo:

  • če ste naknadno ugotovili, da jim je bila odobrena oziroma izplačana previsoka pomoč glede na dejansko nastale stroške, ali da niste izpolnjevali pogojev za njeno pridobitev (6. odstavek 10. člena) ali
  • v primeru, da je od uveljavitve zakona prišlo do izplačila dobičkov, lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2022 ali za leto 2022 (7. odstavek 10. člena).

Upravičenci, ki ste pristojni organ o tem že obvestili ali že vrnili sredstva, boste v mesecu januarju prejeli odločbe oz. ugotovitvene sklepe.

Vsebinska vprašanja v zvezi s pomočjo po ZPGVCEP sprejemajo na elektronski naslov energenti@spiritslovenia.si.

Za tehnično podporo pri oddaji dejanskih podatkov bo vzpostavljen klicni center, ki bo deloval od 16. do 31. januarja 2023, in sicer vsak delavnik med 9. in 17. uro.

Aktualna obvestila v zvezi s pomočjo po Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina za 2022 najdete TUKAJ!

Vir: MGRT

draginja elektrike