Spremembe ZDCOPMD

Datum objave: 9. junij, 2016

V Uradnem listu RS št. 32/2016 je bil 6. 5. 2016 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-G). Spremembe omenjenega zakona so stopile v veljavo 21. 5. 2016.

Zakon vsebuje predvsem popravke in spremembe, ki so potrebni zaradi nove Uredbe 165/2014/EU o tahografu v cestnem prometu.

Pripomba, ki jo je dala Sekcija za prevoz pri OZS na osnutek zakona, je bila upoštevana, saj je spremenjen način predpisovanja glob v zvezi s kršenjem 12-dnevnega pravila (nanaša se na pravila časa voženj in tedenskih počitkov za daljša avtobusna potovanja). Tako so tudi v tem delu stopnjevane višine glob glede na težo kršitve.

Pomembnejša novost je tudi v 8. odstavku 32. člena, ki se sedaj glasi: „Če se ugotovi, da je zapisovalna naprava ali naprava za omejevanje hitrosti motena s pomočjo namenskih predmetov (npr. magnet), ali je z napravo povezana naprava, s pomočjo katere se beležijo napačni podatki te naprave, se vozilo izloči iz prometa do odstranitve teh predmetov oziroma naprav.

Če nadzorni organ odredi izredni pregled zapisovalne naprave ali naprave za omejevanje hitrosti in pri pregledu odkrije predmete ali naprave, s pomočjo katerih se beležijo napačni podatki zapisovalne naprave, delavnica tak predmet ali napravo na stroške prevoznega podjetja, ki trenutno upravlja vozilo, odstrani iz vozila. Pooblaščena uradna oseba organa, ki je odredila pregled naprave, tak predmet ali napravo zaseže in odredi uničenje. O zasegu se izda potrdilo.«