Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Datum objave: 17. november, 2023

S 16. novembrom 2023 so začele veljati spremembe Zakona o delovnih razmerjih. Uporaba nekaterih določb velja za razmerja, ki so nastala oz. so se začela po uveljavitvi zakona, uporaba nekaterih določb je odložena na 12 mesecev po uveljavitvi.

Besedilo zakona najdete na TUKAJ!

Nina Ličar, svetovalka na OZS, je pripravila povzetek sprememb, ki jih najdete na BLOGU OZS, predstavljene pa bodo tudi v decembrski številki revije Obrtnik-Podjetnik.

Prav tako je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pripravilo pojasnilo o ključnih rešitvah, ki jih prinaša spremenjeni zakon, najdete ga na TEJ POVEZAVI (op: dokument s podrobnejšimi pojasnili se nahaja na koncu strani)