Sklenitev novih pogodb z IPF, k.o.

Datum objave: 20. junij, 2022

1. julija 2022 se začne uporabljati nov Skupni sporazum za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov, ki je bil sklenjen med IPF, k.o. na strani proizvajalcev fonogramov in izvajalcev ter OZS in TGZS na strani uporabnikov ("Skupni sporazum").

Z uveljavitvijo novega Skupnega sporazuma bodo s 1. julijem 2022 nadomestila, kot jih določa nov Skupni sporazum, veljala za vse, tudi za tiste, ki že imajo sklenjene pogodbe po prejšnji Tarifi oz. Skupnem sporazumu iz leta 2006.

IPF, k.o. je zavezancem že začela pošiljati nove pogodbe. Novo pogodbo je smiselno podpisati, saj bo v tem primeru IPF, k.o. samodejno zavezancem priznal popust v višini 5% (skladno s 4. členom pogodbe). Zavezancem predlagamo, da osnutke pogodb natančno preberejo in preverijo, ali tam navedeni podatki držijo (zlasti naj preverijo podatke o zavezancu in velikost poslovnega prostora, ki je navedena v pogodbi itn.). V nasprotnem primeru je treba IPF. k.o. obvestiti o spremembah.

Prav tako predlagamo, da zavezanci preverijo ali izpolnjujejo kakšnega izmed pogojev za znižanje nadomestila, kot so določeni v 4. in 5. členu Skupnega sporazuma (objavljen tukaj!). V primeru, da pogoje izpolnjujejo, se popusti ne priznajo samodejno, temveč je potrebno najprej na IPF, k.o. o tem poslati dokazila.

(Vir: OZS)