Seminar: NEPREMIČNINE Z VIDIKA DDV

Datum objave: 18. april, 2019

Se ob prodaji nepremičnine obračuna DDV ali DPN? Je najem nepremičnine oproščen ali obdavčen z DDV? Moram pridobiti tujo ID številko za opravljena dela na nepremičnini v tujini?

Na ta in še mnoga druga vprašanja bomo odgovorili na seminarju Nepremičnine z vidika DDV, saj je poslovanje in gospodarjenje z nepremičninami tesno povezano z obdavčitvijo.

Čas in kraj seminarja: sreda, 24. april 2019, od 17. do 20. ure, v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka.

 Program:

  1. Opredelitev nepremičnine (ZGO-1, Izvedbena uredba).
  2. Računovodsko evidentiranje nepremičnin (opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, zaloge).
  3. Obdavčitev prodaje (DDV ali DPN).
  4. Obdavčitev najema in uporabe nepremičnine.
  5. Opravljanje storitev na nepremičnini (76.a člen, splošna ali nižja stopnja DDV, storitve na nepremičninah v tujini).
  6. Odbitek DDV in popravki odbitka zaradi spremembe namembnosti.
  7. Odgovori na vprašanja ter diskusija.

Seminar bo izvedla: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 23 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji.

Kotizacija:

  • brezplačno za člane OOZ Škofja Loka s poravnano članarino in pri njih zaposlene delavce,
  • 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane članarine,
  • 60 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

Rok za prijavo: 19.4.2019 oz. do zasedbe prostih mest.

Dodatne informacije in prijave: OOZ Škofja Loka, telefon 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net, SPLETNA PRIJAVA! Izobraževanje se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani: https://www.ooz-skofjaloka.si/izobrazevanje/.