SEKCIJA LESARJEV

Jernej Markelj
Markelj oprema, mizarstvo, d.o.o.
Hlavče Njive 10,
4224 Gorenja vas
Tel: 051 203 778Več informacij

Vabimo vse mlade podjetnike, podjetnike začetnike, bodoče naslednike družinskih podjetij,…, ki že ali pa šele načrtujete stopati po podjetniški poti, da se pridružite Klubu mladih podjetnikov pri OOZ Škofja Loka. Mladi se pri svojem ...

Mesec marec je nekakšen prelomni mesec, ko se narava že prebuja iz zimskega sna. Na drevesih poganjajo listi, na travnikih so že prve rože… Je mesec, ki prinaša obilo dobre volje, vse več sončnih dni in priložnosti za sproščeno ...

draginja elektrike

Vlada Republike Slovenije je na svoji dopisni seji 30. 12. 2022 sprejela Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki so končni odjemalci, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo, in začasno ...

draginja elektrike

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obveščata upravičence, ki so oddali vlogo za dodelitev pomoči zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina po Zakonu o pomoči ...

Kot smo že obveščali, OZS ostro nasprotuje obveznosti plačevanja nadomestila za fotokopiranje avtorskih del, ki izhajajo iz Skupnega sporazuma o fotokopiranju avtorskih del preko obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri ...

1 2 3 19