SEKCIJA AVTOPREVOZNIKOV

Tadej Frankelj
s.p., avtoprevozništvo
Studeno 24a
4228 Železniki
Tel: 031/767-355Več informacij

Francija je voznike s 1. julijem 2016 začela obravnavati kot napotene delavce v pomenu direktive 96/71/ES o napotenih delavcih na dela v tujini. V nadaljevanju vam posredujemo najnovejše informacije, kar jih je Sekcija za promet pri OZS prejela ...

V Uradnem listu RS št. 32/2016 je bil 6. 5. 2016 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-G). Spremembe omenjenega zakona so ...

OZS je podpisala tripartitno pogodbo skupaj s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem (SDGZ) in CTS, s katerim je dogovorila možnosti, da člani OZS, ki s tovornimi vozili prevažajo v Italiji tovor po avtocestah, lahko pod ugodnimi pogoji ...

1 17 18 19