SEJMI IN PREDSTAVITVE

  • predstavitev in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v Centru domače in umetnostne obrti Škofja Loka
  • sofinanciranje stroškov najema osnovno urejenega razstavnega prostora v primeru skupinskega nastopa
  • sofinanciranje individualnega razstavljanja na sejmih
  • organizacija ogledov sejmov doma in v tujini