SAZOR in plačevanje nadomestila za fotokopiranje

Datum objave: 30. december, 2022

Kot smo že obveščali, OZS ostro nasprotuje obveznosti plačevanja nadomestila za fotokopiranje avtorskih del, ki izhajajo iz Skupnega sporazuma o fotokopiranju avtorskih del preko obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti (v nadaljevanju: »ZASP«).

O tej temi smo podrobneje v prispevkih, ki ju najdete TUKAJ in TUKAJ.

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (UIL) pa je na spletni strani 27. 12. 2022 objavil svoje mnenje na temo skupnega sporazuma, ki sta ga sklenila SAZOR GIZ k.o. in Gospodarska zbornica Slovenije.

UIL tako med drugim navaja, da obveznost plačila nadomestila za fotokopiranje nastane z dejansko uporabo (fotokopiranjem) avtorskopravno varovanega dela. Če se avtorskopravno varovana dela ne fotokopirajo, obveznost plačila avtorskega honorarja ne nastane in določbe Skupnega sporazuma za te primere ne veljajo. Po mnenju Urada za intelektualno lastnino zato zgolj posedovanje fotokopirne naprave, kadar avtorskopravno varovano delo ni uporabljeno, ne zavezuje k plačevanju nadomestila.

Pri tem še enkrat opozarjamo, da obveznost plačila nadomestila za fotokopiranje nastane z dejansko uporabo (fotokopiranjem) avtorskopravno varovanega dela, torej tudi za uporabo znotraj podjetja, na primer če zaposleni fotokopira članek za potrebe internega sestanka.

Celotno objavo UIL najdete TUKAJ!