Prevozniki! Oddajte vloge za povrnitev dela stroškov za izvajanje prevozov

Datum objave: 26. marec, 2021

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabili k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov za izvajanje občasnega prevoza oseb (turistični prevozi) in pa za izvajanje posebnih linijskih (šolskih) prevozov za obdobje januar - marec 2021.

Rok za oddajo vloge je 23. 4. 2021!

Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko oddate na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali po e-pošti: gp.mzi@gov.si.

Vloga za povrnitev dela stroškov za izvajanje občasnih prevozov

Vloga za povrnitev dela stroškov za izvajanje posebnih linijskih (šolskih) prevozov