CLLD projekt – Okusi škofjeloškega

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

Nosilec projekta:

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Projektni partnerji:

Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

Društvo za razvoj podeželje Resje

Vrednost celotnega projekta: 74.633,09 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 59.932,90 EUR

Čas izvajanja: 1.1.2020 – 31.3.2021

Cilj:

S povezovanjem ponudbe lokalnih pri/predelovalcev kakovostnih podeželskih produktov, gostinskih ponudnikov in turističnih kmetij ter z nadgradnjo, razvojem in izborom atraktivnih lokalnih jedi postaviti kulinarični temelj trajnostne turistične ponudbe na škofjeloškem območju ter tako prispevati k ohranjanju kulinarične tradicije območja in k razvoju sodobnega kulinarično razgibanega in turistično prepoznavnega območja.

 Povzetek:

V okviru projekta nameravamo s povezovanjem gostinskih ponudnikov (gostiln in turističnih kmetij) prenoviti obstoječo kulinarično ponudbo (znotraj ponudbe Okusov loškega podeželja) ter nadgraditi ponudbo z vključitvijo novih jedi ter hišnih specialitet, ki temeljijo na tradiciji in sodobni kulinariki. Prav tako bomo s postavitvijo smernic za izbor gostinskih ponudnikov dopolnili izbor obstoječih lokalnih gostinskih ponudnikov, ki ponujajo izbrane kulinarične dobrote ter v skladu s tem izvedli nabor novih gostinskih ponudnikov (npr. z vključitvijo zainteresiranih turističnih kmetij,…). Nadaljevali bomo z aktivnostmi za lokalne pri/predelovalce kakovostnih produktov ter osveščanjem gostinskih ponudnikov in širše javnosti o pomenu uporabe lokalno pridelane hrane. Nadaljevali bomo tudi z vpenjanjem ponudbe loškega podeželja v kulinarično, gostinsko in turistično ponudbo škofjeloškega območja. Vsebina projekta, katerega rezultat bo nov turistični produkt – kulinarični festival, sledi vse večjemu zanimanju obiskovalcev škofjeloškega območja po tipični kulinarični ponudbi ter porastu kulinaričnega turizma.

Aktivnosti:

  • Animacija in motivacija ciljnih skupin (obstoječih in novih gostinskih ponudnikov ter obstoječih in novih pri/predelovalcev lokalnih živil)
  • Postavitev koncepta in izvedba kulinaričnega festivala
  • Promocija lokalne kulinarične ponudbe
  • Vodenje in koordinacija operacije
  • Promocija operacije

Rezultati:

  • Gostilne (obstoječe in nove) ter turistične kmetije bodo v svojo kulinarično ponudbo vključevale jedi iz Okusov Škofjeloškega in s tem obogatile lastno ponudbo ter povečale turistično prepoznavnost lokalne kulinarike
  • Povečanje uporabe kvalitetnih lokalnih živil med gostinskimi ponudniki in turističnimi kmetijami
  • S promocijo in trženjem ter izvedbo kulinaričnega dogodka bo že vzpostavljena in nova kulinarična ponudba Okusov Škofjeloškega postala bolj prepoznavna in v gostilnah in na turističnih kmetijah večkrat naročena s strani gostov
  • Popestritev turistične ponudbe območja (priprava kulinaričnega turističnega produkta – kulinarični festival – Okusi Škofjeloškega)
  • Nadgradnja obstoječe kulinarične ponudbe Okusov loškega podeželja z novimi jedmi in novimi sodelujočimi gostinskimi ponudniki

Sofinanciranje:

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Kontakti:

Povezave:

Projekt sofinacira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za ravzoj podeželja in Republika Sovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna OOZ Škofja Loka.