Predstavitev

Začetki sedanje organiziranosti obrtnikov občin Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri segajo v društveno zbiranje, ki se je tako 16. aprila 1976 udejanjilo v ustanovnem občnem zboru Društva samostojnih obrtnikov. Po zaslugi najbolj pogumnih in vztrajnih obrtnikov je takrat dozorelo spoznanje, da bomo združeni močnejši, da se bomo lažje borili za svoj položaj, ki je bil poln problemov in nerazrešenih vprašanj. Oživljena je bila tradicija združevanja obrtnikov, ki ima na Škofjeloškem resnično bogato preteklost. Sega namreč v čase cehov, v daljno leto 1457, ko je bil kot prvi ustanovljen krojaški ceh, kmalu pa so mu sledili drugi, obdržali so se kar tri stoletja in pol. Tudi tradicija sodobne organiziranosti obrtnikov je na Škofjeloškem bogata, zlasti med obema vojnama, ko je svoj vrh doživela v izredno odmevni obrtniški razstavi leta 1936.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka je danes ena izmed 62 območnih obrtno-podjetniških zbornic (OOZ), ki delujejo v okviru obrtno-podjetniškega sistema in se povezuje v Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS). V OOZ Škofja Loka se združujejo pravne in fizične osebe, ki na območju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri opravljajo pridobitno dejavnost kot obrtno dejavnost ali domačo in umetnostno obrt ter druge fizične in pravne osebe, ki želijo sodelovati pri uresničevanju ciljev in nalog zbornice. Bistvo zbornične organiziranosti je povezovanje in združevanje, kajti v tem je »moč« in to je tudi vodilo našega delovanja. 

Pridružite se nam in postanite del obrtno-podjetniškega sistema s podpisom Izjave o prostovoljnem članstvu!

40 let

V letu 2016 je škofjeloška območna obrtno-podjetniška zbornica praznovala 40-letnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti smo 15. aprila 2016 pripravili SLAVNOSTNO PRIREDITEV, na kateri so glasbeni gostje zabavali zbrane člane, na prireditvi pa smo podelili tudi priznanja zaslužnim članom.

Pisno priznanje OOZ Škofja Loka za dosedanje dobro sodelovanje sta prejela Šolski center Škofja Loka in Razvojna agencija Sora. Bronaste plakete so prejeli Tomaž Potočnik, Tatjana Novak in Marija Ravnik. Prejemniki srebrnih plaket območne zbornice so bili Uroš Jenko, Peter Podobnik in Tomaž Mlakar, dobitnik zlate plakete pa Ivo Janez Jelenc. Posebno priznanje je prevzel Milan Hafner, ki je funkcijo predsednika območne zbornice opravljal kar tri mandate, na njegovo pobudo je nastala tudi revija Loška obrt. S simboličnimi darili, slikami umetnika Mira Kačarja, se je predsednik Jože Misson zahvalil Branku Mehu, predsedniku Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ter županom občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas-Poljane.

Priznanja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je podelil predsednik Branko Meh. Bronasti ključ so prejeli Marko Lotrič, Jernej Jezeršek in Franc Demšar. Srebrni ključ so prevzeli Matjaž Oblak, Andrej Karlin in Jože Misson, zlati pečat pa je prejela slavljenka ob 40. letnici praznovanja, Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka.

Z glasbo prežet večer so obogatili Uršula Ramoveš s Fanti z Jazbecove grape, ansambel Dor ma cajt, Andreja Čamernik in Daniel Rampre, Maja, Nina, Jan in Janez Triler ter Alenka Godec, ki jo je spremljal Mestni pihalni orkester Škofja Loka pod vodstvom dirigenta Romana Grabnerja. Program je povezovala Saša Pivk Avsec.

priznanja OOZ Škofja Loka dobitniki priznanj OZS1 župani