Predlog spremembe obdavčitve virtualnih valut

Datum objave: 1. september, 2021

Na podlagi odziva javnosti, je Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) pripravila nov predlog bodoče obdavčitve virtualnih valut.

Svoj predlog bodo dopolnili na ta način, da bodo imeli zavezanci na izbiro dve možnosti obdavčitve.  Glede na unovčeni znesek ali pa glede na ustvarjeni dobiček. Vsak bo imel sam možnost izbire.

Davčni zavezanci, fizične osebe, ki so slovenski davčni rezidenti, bomo tako imeli poleg možnosti plačila davka od zneska vnovčenja virtualne valute po stopnji 10 % še eno možnost. Omogočeno bo tudi plačilo davka od ustvarjenega dobička po stopnji 25 %. 

Poudariti je potrebno, da se predlog zakona nanaša samo na fizične osebe in ne na pravne osebe.

FURS obenem predlaga tudi uvedbo mejnega zneska v koledarskem letu. Do mejnega zneska ne bo potrebno niti prijaviti niti plačati davka od unovčenja virtualnih valut oziroma od dobička, ustvarjenega s prodajo virtualnih valut oziroma od nakupa stvari z virtualno valuto. Ta mejni znesek naj bi znašal 15.000,00 evrov v koledarskem letu.

 

Vir: FURS