Pravica do delno povrnjenega izgubljenega dohodka (dopolnjeno 9.12.2021)

Datum objave: 9. december, 2021

Težko pričakovana novela Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva je končno stopila v veljavo 4. decembra 2021. Z novelo je končno priznana pravica do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in poslovodje - družbenike.

Ukrep lahko za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka koristijo naslednji upravičenci:

 • samozaposleni, ki so na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 15. člena ZPIZ-2;
 • družbeniki/delničarji gospodarskih družb oz. ustanovitelje zadrug/zavodov, ki so na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 16. člena ZPIZ-2 (kot poslovodje);
 •  kmetje, ki so na dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 17. člena ZPIZ-2 ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.

Kdaj ste upravičeni do koriščenja ukrepa?

Ukrep je upravičencem na voljo samo v sledečih primerih:

1. odrejene karantene na domu:

 • zaradi stika z okuženo osebo ali
 • če je ob povratku ob prehodu meje v Republiki Sloveniji napoten v karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo

ali

2. nezmožnosti opravljanja dela zaradi:

 • višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali
 • druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole,

pod pogojem, da oseba ne more opravljati dejavnosti in organizirati dejavnosti na domu.

V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje:

 • otroke do vključno 5. razreda osnovne šole,
 • otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter
 • otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 eurov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot:

 • 250 eurov za 10 dni,
 • 500 eurov za 20 dni in
 • 750 eurov v enem mesecu.

Delno povrnjeni izgubljeni dohodek ni predmet obdavčitve ali odmere prispevkov.

Postopek izplačila

Vloga za izplačilo se vloži preko Informacijskega sistema FURS, pri čemer se lahko zahteva maksimalno 250 eurov na vlogo. K vlogi je treba predložiti tudi odločbo o karanteni na domu oz. ustrezno dokazilo o nastanku in trajanju druge zunanje objektivne okoliščine. Vlogo je treba vložiti najkasneje do 15. 1. 2022, izplačilo pa naj bi sledilo do 15. 2. 2022.

Trajanje ukrepa je predvideno za obdobje od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 in ga je možno podaljšati s sklepom Vlade RS za največ nadaljnjih 6 mesecev (v tem primeru je treba vlogo vložiti najkasneje do 15. 7. 2022). Torej, z vlogo je mogoče zahtevati izplačilo delno povrnjenega izgubljenega dohodka tudi za nazaj, za primere nastale od 1. 7. 2021 do uveljavitve ZNUPZ-A.

DOPOLNITEV 9.12.2021:

FURS  je objavil dokument z najpogostejšimi vprašanji in odgovori o predmetnem ukrepu, ki je dostopen TUKAJ. FURS še obvešča, da mora zavezanec prek eDavkov predložiti vlogo (NF-Karantena) in da bo obrazec pripravljen predvidoma konec tega tedna. Rok za oddajo vloge je 15.1.2022. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki!