SVETOVALNI INTERVJUJI ZA PRESOJO KANDIDATOVO POSLOVNE IDEJE

Nosilec projekta: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Projektni partner: Obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka

Čas izvajanja: junij 2010 - …

Več o projektu:

V projektu je OOZ Škofja Loka sodelovala kot konzorcijski partner Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki je bila uspešna pri prijavi na razpis Zavoda RS za zaposlovanje. Naši svetovalci so na podlagi individualnega razgovora z brezposelno osebo, ki jo je na razgovor napotil Zavod, podalo mnenje  o možnostih izvedbe kandidatove podjetniške ideje.