PODJETNIŠKO USPOSABLJANJE ZA BREZPOSELNE OSEBE

Čas izvajanja: marec - april 2010

Več o projektu:

Zaradi povečane brezposelnosti na Loškem, se je Razvojna agencija Sora d.o.o. v sodelovanju z občinami, Zavodom RS za zaposlovanje in našo zbornico odločila pripraviti program usposabljanja, s katerim bi se spodbudile podjetniške sposobnosti pri brezposelnih ljudeh in jih pripraviti na delo v podjetniškem sektorju. Udeleženci so si v poglobljenem dvomesečnem usposabljanju razširili obzorja v poslovnem svetu in sami ugotovili svoje sposobnosti in možnosti uspeha v podjetništvu. Program je zajemal znanja iz vseh vrst poslovanja; od marketinga, računovodstva in financ, managementa in izdelave poslovnega načrta, s katero so lahko udeleženci preverili svojo podjetniško zamisel. S celovitim podjetniškim usposabljanjem so udeleženci postali konkurenčnejši iskalci zaposlitve na trgu delovne sile oz. jim je bilo usposabljanje priprava na njihovo samozaposlitev.