Pomoč zaradi rasti cen energentov

Datum objave: 8. marec, 2022

Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) je začel veljati 5. marca 2022. Z ZUOPDCE se zaradi omilitve posledic dviga cen energentov določajo začasni ukrepi za področje gospodarstva in kmetijstva.

Poglavitni ukrep je pomoč za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov.

Zakon določa pomoč za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov, in sicer je upravičenec pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana v RS za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1.12.2021 in ji bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 %.

Izjava se vloži na FURS do 15.4.2022.

Podrobnosti lahko preberete na blogu Svetovalnega in izobraževalnega centra pri OZS, ki ga najdete TUKAJ!