Pomen gradbenega zakona za izvajalce del na gradbenih objektih

Datum objave: 14. februar, 2022

Webinar: torek, 15. februar 2022, od 10. do 12.30 ure!

Izvajate dela na objektih pa niste prepričani ali se morate vpisati v imenik vodij del ali ne? Ali veste, kaj za vas pomenijo določila novega gradbenega zakona? Če niste prepričani, da veste vse potrebno, potem je to pravi seminar za vas!Decembra je bil sprejet novi Gradbeni zakon (GZ-1), ki se bo pričel uporabljati 1. 6. 2022. Novi zakon prinaša kar nekaj novosti in sprememb v primerjavi z zakonom iz leta 2018.

Kdaj in kje: torek, 15. februar 2022, od 10. do 12.30 ure, preko spleta.

Program:

Na seminarju bomo obravnavali predvsem zakonska določila in tiste spremembe, ki se nanašajo na delo izvajalcev del in njihove obveznosti:

 • pregleda splošnih zakonskih sprememb
 • bistvene zahteve za objekte, ki jih določa zakon
 • pogoji za izvajalce del
 • obrazložitev pojmov vodja gradnje in vodja del ter njihove vloge
 • kdo vse se mora vpisati v imenik vodij del
 • pogoji za vpis v imenik vodij del
 • obveznosti in naloge izvajalcev del na gradbiščih
 • kaj prinaša podaljšano prehodno obdobje za izvajalce del, ki, ki so bili registrirani pred 1.6.2018
 • kaj je smiselno urediti še v času trajanja trenutno veljavnega zakona
 • kaj lahko počaka na uveljavitev novih zakonskih določil po GZ-1
 • druge pomembne teme iz gradbenih predpisov
 • praktični primeri v zvezi z registracijo dejavnosti, pridobitvijo obrtnega dovoljenja in vpisom v imenik
 • odgovori na vprašanja

Predavatelj: Janko Rozman inž. gradb., spec. managementa, sekretar sekcij v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Poklicno pot je začel kot obračunski tehnik in v nadaljevanju kot vodja gradbišč ter vodja projektov v enem od večjih gradbenih podjetij. Zadnji dve desetletji pa je zaposlen v OZS, kot sekretar sekcij na gradbenem področju.

Kotizacija:

 • BREZPLAČNO za člane OOZ Škofja Loka*
 • BREZPLAČNO za člane Gorenjskih OOZ*
 • 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih OOZ*
 • 122 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.

(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot velja za ostale udeležence.)

Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna!

Rok za prijavo: 14. 2. 2022

Dodatne informacije:

 • OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, sk.loka@siol.net
 • ostale Gorenjske OOZ (Domžale, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Tržič)