Pojasnilo glede opravljanja gradbenih del

Datum objave: 29. oktober, 2020

Časnik Finance je danes objavil pojasnilo glede gradbenih del, ki jih kljub odloku o prepovedi prodaje blaga in storitev fizičnim osebam lahko izvajate še naprej! Težava je v tem, da uradnega pojasnila s strani Ministrstva OZS še ni prejela!

Objavljamo celotni članek:

Gradite ali prenavljate? Objavljamo dela, ki jih lahko kljub odloku o prepovedi prodaje blaga in storitev fizičnim osebam izvajate še naprej. Pojasnila ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede nejasnosti pri opravljanju gradbenih del za fizične osebe zaradi odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS (avtor: Vasilij Krivec vasilij.krivec@finance.si)

Izvajalci gradbenih del in prenov ter lastniki, ki gradijo hišo oziroma prenavljajo stanovanje, so na naše uredništvo poslali več vprašanj. Zanima jih, katera gradbena dela in z njimi povezane storitve se lahko opravljajo za fizične osebe. Težava oziroma nejasnosti so nastale zaradi odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS.

Katera dela so dovoljena

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v odgovoru Obrtni zbornici Slovenije glede gradbeništva poslalo ta pojasnila:

  • gradbeništvo: gradbene storitve v odloku niso opredeljene kot izjema in jih neposredno potrošnikom ni dovoljeno ponujati. Vendar pozor! Če gre za storitve, ki so bile za potrošnike oziroma fizične osebe začete pred veljavnostjo odloka, torej pred 24. oktobrom, se lahko opravijo do konca. Na področju gradbeništva velja tudi izjema, da so lahko odprte prodajalne, ki prodajajo večinoma gradbeno-inštalaterski material;
  • slikopleskarstvo in fasaderstvo: velja enako kot za gradbeništvo. Če gre za dela, ki so bila začeta pred veljavnostjo odloka, torej pred 24. oktobrom, se lahko dokončajo.

Na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo smo poslali tudi vprašanja glede drugih del, ki so vezana na gradnjo in prenovo stanovanjskih hiš in stanovanj fizičnih oseb. Če so bila začeta pred 24. oktobrom, se lahko po pojasnilu gospodarskega ministrstva dokončajo ta dela:

  • zaščita objektov pred neugodnimi vremenskimi razmerami (strehe in podobno),
  • vodovod,
  • ogrevanje,
  • odtoki,
  • električne inštalacije.

Ministrstvo še pojasnjuje, da so pri tem upoštevali mnenje Obrtne zbornice Slovenije. Zbornica meni, da gre pri teh delih za tehnološke postopke, ki jih ni mogoče prekiniti.

In kako lastniki oziroma izvajalci dokazujejo, da so se dela začela pred 24. oktobrom? Z ministrstva odgovarjajo, da je začetek del razviden iz pogodbenega razmerja med naročnikom in izvajalcem oziroma iz stanja na terenu.

Pozor, jesenski odlok drugačen od spomladanskega!

Precej izvajalcev gradbenih in z njimi povezanih del zmotno misli, da še velja določba iz spomladanskega odloka, po kateri se lahko opravljajo gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki. Ta določba ne velja več. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo opozarja, da je oktobrski odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS drugačen od spomladanskega. Po novem odloku lahko podjetja in samostojni podjetniki opravljajo dela le za druga podjetja in samostojne podjetnike, za fizične osebe pa ne. Prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom je generalna, s čimer želi vlada omejiti gibanje prebivalstva in tako zajeziti in obvladati epidemijo COVID-19.