Plačilo celoletne članarine

Datum objave: 5. februar, 2020

Tudi v letošnjem letu (2020) lahko člani izkoristite ugodnost popusta v višini enomesečne članarine. Člani ste na računih za januar 2020 prejeli obvestilo:

"V kolikor boste do 29.02.2020 poravnali članarino za leto 2020 (11 mesečnih članarin), vam priznamo popust v višini enomesečne članarine. Pri plačilu uporabite sklic z računa za januar 2020."

 V primeru, da se člani odločite za to možnost, potem upoštevajte:

  • Knjižite prejet račun za članarino za januar 2020.
  • Do 29. 02. 2020 poravnajte celoletno članarino (11 mesečnih zneskov).
  • Za članarino za obdobje OD FEBRUARJA DO DECEMBRA 2020 boste dobili od OZS še en dokument (bremepis), ki ga tudi knjižite.

Člani imate možnost prejemati račun za članarino na naslednje načine:

  • mesečno po pošti skupaj z revijo Obrtnik,
  • kot e račun (tisti, ki imate možnost prejemati račun v obliki, predpisani s strani UJP),
  • po elektronski pošti.

V zadnjih dveh primerih morate takšno željo izraziti ali na OZS ali OOZ (najbolje v pisnem oz. v elektronskem načinu). V teh primerih se revija Obrtnik pošlje ločeno po klasični pošti. V primeru pošiljanja računa po elektronski pošti imate člani možnost izbire dveh elektronskih naslovov, na katere želite dostavo računa (nekateri izkoristijo možnost in dodajo elektronski naslov svoje računovodje).