VLAGANJE PREDLOGOV E-IZVRŠB

Imate neplačane zapadle terjatve?  Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe in nimate dovolj časa, da bi se sami ukvarjali s pripravo elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi verodostojne listine?

Lahko se obrnete na nas, saj vam bomo pripravili predlog za e-izvršbo na podlagi verodostojne listine.

Cena za vložitev predloga e-izvršbe je za člane 20 EUR (z DDV), za nečlane pa cena znaša 75 EUR (z DDV). Cena storitve E-izvršbe vključuje administrativno pripravo predloga E-izvršbe zoper enega dolžnika z do 3 računov. V primeru večjega števila računov se stranki zaračuna vsak nadaljnji račun v višini 5 EUR na račun. Pri posredovanju predloga je potrebno plačati še sodno takso.