OGLAŠEVANJE

Izkoristite priložnost in oglašujte v glasilih OOZ Škofja Loka!

Loška obrt – izid junij in december; v celoti barvna izvedba; naklada: 1.000 izvodov
zunanja stran – A4  390,00 EUR + DDV
notranja stran – A4  310,00 EUR + DDV
½  strani A4  250,00 EUR + DDV
¼  strani A4  150,00 EUR + DDV
Informator – izid vsak mesec; le v e-obliki
cela stran A4  190,00 EUR + DDV
½  strani A4  140,00 EUR + DDV
¼  strani A4    65,00 EUR + DDV

Člani so upravičeni do 50% popusta pri oglaševanju v Loški obrti in do 70% popusta pri oglaševanju v Informatorju. Za člana se smatra poslovni subjekt, ki je včlanjen v OOZ Škofja Loka in ima poravnano članarino.

Cenik velja od 9.11.2022 naprej.

Dodatne informacije dobite po telefonu 04 50 60 200 ali na ooz.sk.loka@siol.net.

Arhiv Loška obrt in Informator