KNJIGA VEZANIH RAČUNOV

S spremembami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku so z 31. januarjem 2015 dotedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

 Vlada RS se je odločila za postopno uvedbo tako imenovanih davčnih blagajn. Od 31. januarja 2015 dalje davčni zavezanci evidentirajo gotovinski promet le še s takšnimi elektronskimi blagajnami, ki omogočajo brisanje, dodajanje ali popravljanje evidentiranega prometa na podlagi sledljivosti teh sprememb (revizijska sled), vendar pa te blagajne še niso povezane s FURS. Davčni zavezanci še vedno lahko izdajajo ročno izpisane račune, vendar ne več na tako imenovanih paragonskih blokih, ampak le na predpisanih in prednatisnjenih obrazcih iz vezane knjige računov, ki jih je za svoje člane izdala tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Od 3. 2. 2015 dalje lahko na svojih območnih zbornicah po ugodni ceni kupite obrazce vezane knjige računov (obrazec VKR). Obrazec vsebuje tudi kratke napotke o tem, kaj je potrebno vedeti pri izdajanju računov.

   KVR 1.stranKVR - račun 

POMEMBNO:

Kdo mora uporabljati vezano knjigo računov?
Vezano knjigo računov uporabljajo vsi davčni zavezanci, ki pri gotovinskem poslovanju izdajajo ročne račune oz. paragonske lističe, kot tudi tisti, ki ročne račune izdajajo samo občasno oz. izjemoma, kot je npr. ob odpovedi računalniškega sistema ali izpada električne energije. To pomeni da vezano knjigo računov morajo nabaviti tudi zavezanci, ki poslujejo gotovinsko in izdajajo račune s pomočjo računalniškega programa ali druge ustrezno podprte strojne opreme, torej registrske blagajne, ki ustreza zahtevam po 38. členu ZdavP-2 ter omogoča sledljivost računov in na tej opremi ni mogoče naknadno spreminjanje podatkov o izdanih računih. Kot rečeno, ti zavezanci morajo napisati ročni račun, če je blagajna v okvari ali pride do izpada električne energije.

Kako pri FURSu potrditi vezano kniigo računov?
Pred prvo uporabo VKR-ja je potrebno potrditi uporabo obrazca pri Finančni upravi republike Slovenije (FURS) preko portala e-davki. Potrebno je vnesti serijsko številko vezane knjige računov, FURS pa preko elektronske pošte pošlje odgovor, da je njegovo vezano knjigo računov potrdil. Vsak, ki se ne odloči za naveden način preko sistema eDavki, mora obveznost opraviti osebno na finančnem uradu.

Čas hrambe
Vsak blok računov je potrebno hraniti 10 let od dneva izdaje zadnjega seta računov. Priporočamo, da na prvo stran vsakega bloka računov napišete datum, do kdaj ste ga dolžni hraniti.

NE PREZRITE:

Imate vsaj eno VKR? Ob obisku inšpektorja jo morate imeti, četudi imate računalniški program! VKR mora namreč za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju uporabiti tudi vsak zavezanec za davek, ko izdaja računov z uporabo računalniškega programa oziroma elektronske naprave ni mogoča zaradi okvare računalniškega programa ali elektronske naprave oziroma zaradi izpada električne energije.

Vezana knjiga računov ostaja v uporabi tudi po 31.12.2016, ko se zaključi prehodno obdobje!

KUPITE VEZANO KNJIGO RAČUNOV NA OOZ ŠKOFJA LOKA

  • za naše člane s poravnano članarino je cena 4,00 €
  • za nečlane pa 5,49 €