Obveznost opravljanja izpitov za avtoklime

Datum objave: 9. junij, 2016

Ker ste mnogi spraševali glede ponovne obveznosti opravljanja izpitov za avtoklime, Sekcija avtoserviserjev pri OZS sporoča, da je iz odgovora Ministrstva za okolje in prostor (MOP) razvidno, da avtoserviserjem, ki že imajo narejen izpit za avtoklime, ni potrebno ponovno opravljati usposabljanja in izpita! To pomeni prihranek najmanj 200 eur vsakemu članu!

V odgovoru MOP navaja: "Konkretno to pomeni, da bodo spričevala veljala za nedoločen čas, pri čemer se bodo morali serviserji, ki so pridobili spričevalo do vključno 31.12.2014, udeležiti le posebnega krajšega usposabljanja, pri čemer pa lahko stroški izvajanja tega krajšega usposabljanja znašajo največ eno tretjino stroškov celovitih usposabljanj po tej uredbi, NE BO PA tem SERVISERJEM POTREBNO OPRAVLJATI DODATNEGA IZPITA, TEMVEČ SE JIM BO SPRIČEVALO ZA NEDOLOČEN ČAS PODELILO ŽE NA PODLAGI UDELEŽBE NA USPOSABLJANJU. Spričevala, ki so bila izdana v obdobju od 1.1.2015 do uveljavitve te uredbe (predvidoma v nekaj naslednjih mesecih bo sprejeta nova uredba), pa bodo veljala za nedoločen čas."

Izvajalci izpitov pa seveda pozivajo na izpite, saj imajo gospodarski interes za njihovo izvajanje. Tisti, ki izpita še niso (nikoli) delali, seveda morajo na izpit in po želji tudi na usposabljanje. Tisti, ki so izpite že opravljali, pa imajo dve možnosti:

  • lahko gredo na opravljanje izpita, ki jim bo nato veljal neomejeno
  • lahko pa počakajo na sprejetje Uredbe o »F plinih« in tam bo natančno opredeljeno, kaj bodo morali storiti, da bo veljavnost njihovega izpita neomejena. Uredba je še vedno v usklajevanju in bo predvidoma objavljena v mesecu juniju 2016.

Kdo lahko izvaja izpite in kdaj jih ima, pa je mogoče najti preko spletne povezave na Agenciji RS za okolje in prostor, kjer je objavljen seznam pooblaščenih izvajalcev (http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/evidenca-izvajalcev-programa-usposabljanja (glejte točko E).