NOVICE

V sodelovanju s PA Alpetour organiziramo izlet v zahodni del Srbije. Šarganska osmica je del ozkotirne železnice, ki je nekoč povezovala Beograd s Sarajevom in Dubrovnikom. Na tej progi je t. i. »Ćira« zadnjič vozil leta 1974. Del proge v ...

Pridružite se nam v času od 16. do 19. maja na dogodkih, ki so namenjeni tako obrtnikom in podjetnikom, kot tudi vsem drugim zainteresiranim! Prijave so že odprte! Obrtniki so že od nekdaj izjemno pomemben del škofjeloškega gospodarstva. ...

Na osnovi 1.čl. Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/99 in 64/01) ter Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. list RS št. 136/06), morajo delodajalci zagotoviti, da je v delovnem ...

Nov Gradbeni zakon (GZ-1), ki je stopil v veljavo 31. decembra 2021, določa, da se morajo v imenik vodij gradnje vpisati vsi izvajalci del na gradbenih objektih, katerih dela pomembno vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte. Pogoji ...

SGZ - Slovenska gospodarska zveza v Celovcu je za slovenska mala in srednje velika podjetja pripravila program "Strateško na avstrijski trg" oz. SGZ Export Akademija. Udeležba je za podjetja brezplačna. Projekt je zasnovan za slovenska podjetja, ...

1 2 3 4 5 6 160