NOVICE

Za varnost in zdravje na delovnem mestu so odgovorni tako delodajalec kot delavci. Zakonodaja delodajalcu med drugim nalaga obveznost zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, saj mora izvajati ukrepe potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja ...

Finančni urad RS je na predlog OZS pripravil pojasnilo glede dopustnosti kratkotrajnega dela pri »popoldanskem s.p.«, ki nima nikogar zaposlenega, ki ga navajamo v nadaljevanju: ZPDZC-1 v 17. členu obravnava kratkotrajno delo, kot izjemo, ki ...

Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj organizira Prvo srečanje kovačev Slovenije, ki bo v soboto, 14. maja 2016, ob Planšarskem jezeru na Jezerskem. Namen srečanja je obujanje zanimanja za to obrtno dejavnost, ki počasi izumira, saj je v ...

sreda, 20. april, ob 17. uri velika sejna soba OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a Program: Kaj je delo na črno Kaj je zaposlovanje na črno Nedovoljeno oglaševanje Kaj ne šteje za delo ali zaposlovanje na črno Osebno ...

Člane zbornice vabimo k ogledu gledališke predstave LUMPACIJ VAGABUNDUS, ki jo bodo izvedli žirovski gledališčniki v petek, 17. februarja, ob 19.00 uri na domačem odru DPD Svoboda v Žireh. Gre za komedijo, v kateri navdušuje domači ...

1 211 212 213 214