NOVICE

Pridružite se nam v času od 16. do 19. maja na dogodkih, ki so namenjeni tako obrtnikom in podjetnikom, kot tudi vsem drugim zainteresiranim! Prijave so že odprte! Obrtniki so že od nekdaj izjemno pomemben del škofjeloškega gospodarstva. ...

Na osnovi 1.čl. Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/99 in 64/01) ter Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. list RS št. 136/06), morajo delodajalci zagotoviti, da je v delovnem ...

Nov Gradbeni zakon (GZ-1), ki je stopil v veljavo 31. decembra 2021, določa, da se morajo v imenik vodij gradnje vpisati vsi izvajalci del na gradbenih objektih, katerih dela pomembno vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte. Pogoji ...

SGZ - Slovenska gospodarska zveza v Celovcu je za slovenska mala in srednje velika podjetja pripravila program "Strateško na avstrijski trg" oz. SGZ Export Akademija. Udeležba je za podjetja brezplačna. Projekt je zasnovan za slovenska podjetja, ...

Zavod RS za zaposlovanje je 19. aprila objavil novo javno povabilo delodajalcem za usposabljanje na delovnem mestu za osebe na področju mednarodne zaščite in tujce. Javno povabilo bo odprto najdlje do 31. marca 2023. V 6-mesečno ...

1 2 3 4 158